File tài liệu buổi livestream Snapshot ngành nhựa & AAA

Chia sẻ trên:    2559

 

Snapshot ngành nhựa & AAA

 

Mời anh chị xem slide livestream Snapshot Ngành nhựa & cổ phiếu AAA tại đây: https://online.hsc.com.vn/upload/tailieu/slide-nganh-nhuaaaa.pdf

Bộ phận hỗ trợ khách hàng online HSC.