PEQ: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 33.40% - 05/28/2020

PEQ: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 33.40% - 05/28/2020

PEQ, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/28/2020, Ngày ĐKCC: 06/05/2020, Ngày GDKHQ: 06/04/2020, Ngày thực hiện: 06/15/2020, tỷ lệ thực hiện: 33.40%%, Giá trị thực hiện: 3340.00
QBR: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11.90% - 05/28/2020

QBR: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11.90% - 05/28/2020

QBR, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/28/2020, Ngày ĐKCC: 06/03/2020, Ngày GDKHQ: 06/02/2020, Ngày thực hiện: 06/23/2020, tỷ lệ thực hiện: 11.90%%, Giá trị thực hiện: 1190.00
NLS: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6.00% - 05/28/2020

NLS: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6.00% - 05/28/2020

NLS, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/28/2020, Ngày ĐKCC: 06/04/2020, Ngày GDKHQ: 06/03/2020, Ngày thực hiện: 06/25/2020, tỷ lệ thực hiện: 6.00%%, Giá trị thực hiện: 600.00
GEX: Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu quỹ - 05/27/2020

GEX: Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu quỹ - 05/27/2020

GEX, loại sự kiện: Giao dịch cổ phiếu quỹ, ngày thông báo: 05/27/2020, Ngày ĐKCC: , Ngày GDKHQ: , Ngày thực hiện: 05/22/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
C4G: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.00% - 05/27/2020

C4G: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.00% - 05/27/2020

C4G, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/27/2020, Ngày ĐKCC: 06/08/2020, Ngày GDKHQ: 06/05/2020, Ngày thực hiện: 06/15/2020, tỷ lệ thực hiện: 8.00%%, Giá trị thực hiện: 800.00
DTK: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7.50% - 05/27/2020

DTK: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7.50% - 05/27/2020

DTK, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/27/2020, Ngày ĐKCC: 06/05/2020, Ngày GDKHQ: 06/04/2020, Ngày thực hiện: 06/25/2020, tỷ lệ thực hiện: 7.50%%, Giá trị thực hiện: 750.00