DPR: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50.00% - 12/10/2019

Chia sẻ trên:    11/12/2019 08:44 AM    275

DPR: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50.00% - 12/10/2019

Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
 • Mã chứng khoán: DPR
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17.12.2019
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 18.12.2019
 • Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
 • Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 30.03.2020
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Tài vụi Công ty (Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30.03.2020. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy CMND hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.