E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 02/19/2020

Chia sẻ trên:    20/02/2020 10:09 AM    220

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 02/19/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETFthay đổi niêm yết như sau:

-Quỹ hoán đổidanh mục niêm yết: Quỹ ETF VFMVN30

-Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty VFM)

-Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1 , Tp.HCM, Việt Nam

-Điện thoại: (84.28) 3825 1488Fax: (84.28) 3825 1489

-Được thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhvới nội dung như sau:

-Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF

-Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

-Mã chứng khoán: E1VFVN30

-Mệnh giá: 10.000đồng

-Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 485.200.000chứng chỉ quỹ

-Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (tăng):500.000chứngchỉ quỹ

-Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):5.000.000.000đồng

-Lý do thay đổi niêm yết:Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi

-Tổng số lượngchứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 485.700.000chứngchỉ quỹ

-Tổng giá trị chứng khoán niêm yếtsau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):4.857.000.000.000 đồng

-Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/02/2020

-Ngày chính thức giao dịch: 19/02/2020