E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 12/10/2019

Chia sẻ trên:    11/12/2019 08:44 AM    112

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 12/10/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:
- Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết: Quỹ ETF VFMVN30
- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty VFM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1 , Tp.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: (84.28) 3825 1488 Fax: (84.28) 3825 1489
- Được thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ ETF
- Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Mã chứng khoán : E1VFVN30
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 435.400.000 chứng chỉ quỹ
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 3.000.000.000 đồng
- Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 435.700.000 chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 4.357.000.000.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/12/2019
- Ngày chính thức giao dịch : 10/12/2019