FUESSV50: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 12/10/2019

Chia sẻ trên:    11/12/2019 08:44 AM    212

FUESSV50: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 12/10/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:
- Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84 24 39366321 Fax: 84 24 39366311
- Được thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ ETF
- Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Mã chứng khoán : FUESSV50
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 14.100.000 chứng chỉ quỹ
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 100.000 chứng chỉ quỹ
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng
- Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 14.200.000 chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 142.000.000.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/12/2019
- Ngày chính thức giao dịch : 10/12/2019