HMH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

Chia sẻ trên:    14/11/2019 08:52 AM    214

HMH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 25/12/2019
  • Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký


Các bài viết liên quan