MSR: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu - 11/14/2019

Chia sẻ trên:    15/11/2019 08:58 AM    332

MSR: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu - 11/14/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MSR của CTCP Tài nguyên Masan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  • Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là 125 x 10% = 12,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông được nhận là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
  • Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng đại diện CTCP Tài nguyên Masan tại Hà Nội– số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.