SHE: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

Chia sẻ trên:    14/11/2019 08:52 AM    300

SHE: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHE của CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 05/12/2019
  • Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà – Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (từ 8h – 17h vào các ngày thứ 2 – thứ 6) bắt đầu từ ngày 05/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;


Các bài viết liên quan