Hướng dẫn tra soát chuyển tiền vào Tài khoản trái phiếu tại HSC

Chia sẻ trên:    2949

Thông tin sai Khách hàng Online Khách hàng của Môi giới
Tra soát tại Ngân hàng Tra soát tại HSC
Số tài khoản x   Liên hệ với nhân viên môi giới
để được hỗ trợ
Tên chủ tài khoản x  
Nội dung chuyển tiền x x

 

► Đối với khách hàng có nhân viên Môi giới:

Liên hệ với Nhân viên Môi giới để được hướng dẫn cụ thể.

 

► Đối với khách hàng online:

1. Trường hợp tra soát tại ngân hàng

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền tại ngân hàng

 

2. Trường hợp tra soát tại HSC

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền tại HSC

 

*Để tránh việc nhầm lần, khách hàng ghi rõ nội dung chuyển tiền theo mẫu: 311Cxxxxxx, họ tên chủ tài khoản

Ví dụ cụ thể: 311C12345, Nguyễn Văn A (Có thể viết không dấu)

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh mua trái phiếu