Xem sổ lệnh và hủy lệnh mua bán trái phiếu

Chia sẻ trên:    2684

1. Xem sổ lệnh trái phiếu

Để xem sổ lệnh trái phiếu, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống trái phiếu tại HSC theo theo đường link bond.hsc.com.vn

Bước 2: Khách hàng chọn tab Sổ lệnh để xem sổ lệnh trong ngày.

xem sổ lệnh

 

2. Hủy lệnh mua/bán trái phiếu

a. Hướng dẫn hủy lệnh mua trái phiếu

Để hủy lệnh mua trái phiếu, khách hàng vào tab Sổ lệnh, chọn lệnh mua trái phiếu cần hủy. Tại phần thao tác, khách hàng tích vào ô “…”, chọn Hủy.

hủy lệnh mua trái phiếu

 

b. Hướng dẫn hủy lệnh bán trái phiếu

Để hủy lệnh bán trái phiếu, khách hàng vào tab Sổ lệnh, chọn lệnh bán trái phiếu cần hủy. Tại phần thao tác, khách hàng tick vào ô “…”, chọn Hủy.

*Lưu ý: Ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày đặt bán, nhà đầu tư có thể hủy lệnh bán đã đặt.

hủy lệnh bán trái phiếu

Trái phiếu linh hoạt là gì

Lợi ích của trái phiếu linh hoạt