TÌM HIỂU VỀ CHỨNG KHOÁN - CỔ PHIẾU

Phần 1. Tại sao nên đầu tư chứng khoán

Phần 1. Tại sao nên đầu tư chứng khoán
Các lý do để đầu tư vào cổ phiếu

Phần 2. Kiếm tiền từ chứng khoán như thế nào?

Phần 2. Kiếm tiền từ chứng khoán như thế nào?
Cổ phiếu là gì - Chúng ta kiếm tiền như thế nào - Chìa khóa thành công khi GD cổ phiếu

Phần 3. Giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Phần 3. Giao dịch chứng quyền có bảo đảm
Cách đọc mã chứng quyền, điều khoản và quy định giao dịch.

Phần 3 - Hướng dẫn cách đọc bảng giá giao dịch chứng khoán

Phần 3 - Hướng dẫn cách đọc bảng giá giao dịch chứng khoán
Hướng dẫn đọc bảng giá điện tử trên website và bảng giá trên phần mềm HSC iTrade

Phần 4. Định giá Chứng quyền có bảo đảm

Phần 4. Định giá Chứng quyền có bảo đảm
Cách định giá chứng quyền và ý nghĩa.

Phần 4. Hướng dẫn giao dịch ETFs trên HSC iTrade

Phần 4. Hướng dẫn giao dịch ETFs trên HSC iTrade
Giao dịch ETF trên HSC iTrade và các lưu ý.

Phần 4. Các quy định giao dịch chứng khoán

Phần 4. Các quy định giao dịch chứng khoán
Các sàn giao dịch CK tại VN, phương thức giao dịch, thời gian...

Phần 5. Các lệnh trong giao dịch chứng khoán

Phần 5. Các lệnh trong giao dịch chứng khoán
Các loại lệnh và nguyên tắc khớp lệnh

Phần 6. Cổ tức và điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Phần 6. Cổ tức và điều chỉnh giá khi chia cổ tức
Các hình thức chia cổ tức, mốc thời gian và sự điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Phần 7. Tìm hiểu về Phân tích cơ bản & Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Phần 7. Tìm hiểu về Phân tích cơ bản & Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Định nghĩa, công cụ sử dụng Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Phần 8. Giao dịch ký quỹ & Quản trị rủi ro

Phần 8. Giao dịch ký quỹ & Quản trị rủi ro
Giao dịch ký quỹ là gì, quản trị rủi ro khi giao dịch ký quỹ