Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục chỉ số ?Các tiêu chí chọn lựa gồm: Top 30 vốn hoá thị trường (VN30), Xếp hạng theo điểm vốn hóa, Xem xét hoặc canh mua các cổ phiếu có điểm tổng hợp trên ......, trong vùng chờ mua & washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu trụ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Chỉ số 17.01.2020

18/01/2020 6
2

DM Chỉ số 16.01.2020

16/01/2020 42
3

DM Chỉ số 15.01.2020

15/01/2020 36
4

DM Chỉ số 14.01.2020

14/01/2020 38
5

DM Chỉ số 13.01.2020

13/01/2020 31
6

DM Chỉ số 10.01.2020

10/01/2020 45
7

DM Chỉ số 09.01.2020

09/01/2020 62
8

DM Chỉ số 08.01.2020

08/01/2020 55
9

DM Chỉ số 07.01.2020

07/01/2020 53
10

DM Chỉ số 06.01.2020

06/01/2020 57
11

DM Chỉ số 03.01.2020

03/01/2020 67
12

DM Chỉ số 02.01.2020

02/01/2020 63