Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục chỉ số ?Các tiêu chí chọn lựa gồm: Top 30 vốn hoá thị trường (VN30), Xếp hạng theo điểm vốn hóa, Xem xét hoặc canh mua các cổ phiếu có điểm tổng hợp trên ......, trong vùng chờ mua & washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu trụ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

Danh mục Chỉ số 17.09.2020

17/09/2020 9.308
2

Danh mục Chỉ số 16.09.2020

16/09/2020 11.056
3

Danh mục Chỉ số 15.09.2020

15/09/2020 997
4

Danh mục Chỉ số 14.09.2020

14/09/2020 946
5

Danh mục Chỉ số 11.09.2020

11/09/2020 1.004
6

Danh mục Chỉ số 10.09.2020

10/09/2020 971
7

Danh mục Chỉ số 09.09.2020

09/09/2020 1.752
8

Danh mục Chỉ số 08.09.2020

08/09/2020 1.548
9

Danh mục Chỉ số 07.09.2020

07/09/2020 2.538
10

Danh mục Chỉ số 04.09.2020

04/09/2020 3.312
11

Danh mục Chỉ số 03.09.2020

03/09/2020 3.161
12

Danh mục Chỉ số 01.09.2020

01/09/2020 3.314