Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục chỉ số ?Các tiêu chí chọn lựa gồm: Top 30 vốn hoá thị trường (VN30), Xếp hạng theo điểm vốn hóa, Xem xét hoặc canh mua các cổ phiếu có điểm tổng hợp trên ......, trong vùng chờ mua & washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu trụ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Chỉ số 31.03.2020

31/03/2020 27
2

DM Chỉ số 30.03.2020

30/03/2020 28
3

DM Chỉ số 27.03.2020

29/03/2020 34
4

DM Chỉ số 26.03.2020

26/03/2020 56
5

DM Chỉ số 25.03.2020

25/03/2020 30
6

DM Chỉ số 24.03.2020

24/03/2020 38
7

DM Chỉ số 23.03.2020

23/03/2020 31
8

DM Chỉ số 20.03.2020

20/03/2020 68
9

DM Chỉ số 19.03.2020

19/03/2020 37
10

DM Chỉ số 18.03.2020

18/03/2020 44
11

DM Chỉ số 17.03.2020

17/03/2020 60
12

DM Chỉ số 16.03.2020

16/03/2020 38