Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 15.04.2020

15/04/2020 393
2

DM Small Cap 14.04.2020

14/04/2020 222
3

DM Small Cap 13.04.2020

13/04/2020 239
4

DM Small Cap 10.04.2020

10/04/2020 395
5

DM Small Cap 09.04.2020

09/04/2020 231
6

DM Small Cap 08.04.2020

08/04/2020 368
7

DM Small Cap 07.04.2020

07/04/2020 432
8

DM Small Cap 06.04.2020

06/04/2020 267
9

DM Small Cap 03.04.2020

03/04/2020 355
10

DM Small Cap 01.04.2020

01/04/2020 224
11

DM Small Cap 31.03.2020

31/03/2020 285
12

DM Small Cap 30.03.2020

30/03/2020 531