Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 21.05.2020

21/05/2020 188
2

DM Small Cap 20.05.2020

20/05/2020 359
3

DM Small Cap 19.05.2020

19/05/2020 435
4

DM Small Cap 18.05.2020

18/05/2020 229
5

DM Small Cap 15.05.2020

15/05/2020 411
6

DM Small Cap 14.05.2020

14/05/2020 208
7

DM Small Cap 13.05.2020

13/05/2020 265
8

DM Small Cap 12.05.2020

12/05/2020 276
9

DM Small Cap 11.05.2020

11/05/2020 191
10

DM Small Cap 08.05.2020

08/05/2020 310
11

DM Small Cap 07.05.2020

07/05/2020 684
12

DM Small Cap 06.05.2020

06/05/2020 209