Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 21.05.2020

21/05/2020 249
2

DM Small Cap 20.05.2020

20/05/2020 437
3

DM Small Cap 19.05.2020

19/05/2020 514
4

DM Small Cap 18.05.2020

18/05/2020 294
5

DM Small Cap 15.05.2020

15/05/2020 592
6

DM Small Cap 14.05.2020

14/05/2020 268
7

DM Small Cap 13.05.2020

13/05/2020 323
8

DM Small Cap 12.05.2020

12/05/2020 344
9

DM Small Cap 11.05.2020

11/05/2020 259
10

DM Small Cap 08.05.2020

08/05/2020 385
11

DM Small Cap 07.05.2020

07/05/2020 749
12

DM Small Cap 06.05.2020

06/05/2020 383