Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Dòng tiền luân chuyển ?Dòng tiền lan tỏa đo lường vận động dòng tiền các ngành, cổ phiếu, đưa ra khuyến nghị đầu tư đón đầu xu hướng, khuyến nghị vùng canh mua tích lũy; vùng canh bán chốt lời; vùng canh bán cơ cấu; vùng quan sát khả năng tạo đáy, quan sát từng ngành, từng cổ phiếu. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Dòng tiền Luân chuyển - 10.10.2019 - Bản tin tối

Chia sẻ trên:   

dòng tiền luân chuyển

NGÀY: 10.10.2019

Thực hiện: Nguyễn Văn Quý

Bộ phận: Chiến lược thị trường PCD Research

SÓNG YÊN BIỂN LẶNG...

Chuẩn bị kết thúc tuần giao dịch nhưng tâm lý có vẻ ngày càng thận trọng. Chiều mua lên được test suốt từ đầu tuần nhưng chưa có gì khả quan may thay ngưỡng hỗ trợ quan trọng vẫn còn giữ được. Nhìn vào diễn biến dòng cổ phiếu trụ cũng cảm nhận rõ kỳ vọng thị trường còn uptrend đặt cửa vào Ngân hàng là chính. Tiếp tục duy trì cảnh báo nguy hiểm với BĐS với các tín hiệu chưa khả quan về xu hướng ngắn hạn của VIC và VHM. Rủi ro thực sự lớn khi đồng loạt nhóm Ngân hàng cùng BĐS dừng cuộc chơi tại cùng một thời điểm. Cẩn trọng khi sóng yên biến lặng cũng là hành động nên làm!

Chú ý: BĐS (VHM, KDH, DIG, KBC), Ngân hàng (VCB, BID, MBB, VIB, VPB), Viễn thông (VGI), Thực phẩm (VNM, SBT, ANV), Điện nước (POW), Y tế (DBD, IMP), XD&VLXD (VCG, NTP, BMP, PTB), Tài nguyên (DHC, HSG), Hóa chất (PHR, DPM), Hàng cá nhân (VGT, MSH, TNG), CNTT (CMG, SAM), Hàng dịch vụ CN (VEA, REE, AST), Du lịch giải trí (VJC, HVN, SCS, SAS), Bán lẻ (DGW).

Phái sinh tiệm cận biên dưới của khoảng giao động 910-920. Mốt cú nảy lên lần nữa không bứt khỏi 915 có thể khiến các lệnh Short quyết liệt hơn.

Chứng quyền đồng loạt giảm, khổi ngoại lại bán ròng mạnh.

 

Đường tổng Cầu và Cung giảm với phân kỳ dương được duy trì là điểm công khi hôm nay là phiên chỉ số giảm. Theo kịch bản này thì Cung & Cầu đều giảm sẽ phù hợp hơn cho giai đoạn tích lũy hơn là tăng mà tiền cứ chảy sang các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

 

Chỉ báo Giá trị danh mục gần như không thay đổi do đó chưa nên gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu và sử dụng lại đòn bảy margin.

PHÂN BỔ TỶ TRỌNG THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Hiện nhóm không sử dụng margin được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 53% trên tổng tài sản hiện tại.

Với nhóm có sử dụng margin, hệ thống có khuyến nghị duy trì ở mức là 88% trên tổng sức mua tối đa tại HSC là 140%.

VN30 chịu ảnh hưởng từ BĐS do đó có chiều hướng tiệm cận vùng Suy yếu.

Cả VN30 và BĐS đều có một vị thế giống nhau tại vùng nhạy cảm chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn từ chuyển biến mới của BĐS đến thị trường chung. Điểm tích cực còn lại vẫn là Ngân hàng khi đóng vai trò là trốt chặn cuối cùng để hõ trợ chỉ số.

TĂNG MẠNH: Canh chốt lời

Ngành % MCap Tích cực  Tiêu cực 
Bất động sản 23.27 KDH NLG KBC VIC VHM VRE 
Ngân hàng 20.91 VCB BID MBB VPB EIB LPB
Viễn thông 2.65 VGI ABC 
Bán lẻ 1.5 DGW  MWG FRT 
Công nghệ Thông tin 1.09 CMG SAM  FPT VEC ITD
Ô tô và phụ tùng 0.4 DRC TCH CTF  HAX SRC 

Nút thắt dòng tiền tại nhóm BĐS tiếp tục chưa được khơi thông. Ngân hàng vẫn rất nỗ lực nhưng thực sự khó đi xa nếu không tích lũy thêm.

Nhóm nên chú ý trong vùng Tăng mạnh gồm VHM, NLG, KDH, DIG, KBC, VCB, BID, MBB, VPB, VIB, VGI, DGW, CMG, TCH, CTF.

HỒI PHỤC: Canh mua tích lũy

Du lịch và Giải trí 3.39 VJC HVN SCS SAS  SKG
Hóa chất 2.26 GVR PHR DPM   DGC DCM

Ngoài PHR của ngành Hóa chất thì GVR là cổ phiếu tiếp theo trở lại vị thế tích cực trong ngắn hạn. Trong khi đó Du lịch và giải trí là cũng duy trì được đà tăng với HVN và VJC.

SUY YẾU: Canh bán cơ cấu

       

 

GIẢM MẠNH: Quan sát khả năng tạo đáy

Thực phẩm  15.27 VNM SBT ANV SAB MSN BHN 
Hàng & Dịch vụ  CN 7.89 ACV VEA REE AST GMD PVT
Điện, nước & xăng  7.09 POW HND GAS NT2 PPC 
Xây dựng và Vật liệu 3.48 VCG NTP BMP PTB SNZ VCS 
Dầu khí 2.92 BSR PLX PVS PVD
Tài nguyên Cơ bản 2.44 DHC HSG HPG MSR 
Bảo hiểm 1.66 BMI BVH PVI
Dịch vụ tài chính 1.25 SSI E1  HCM VND MBS
Hàng cá nhân & GD 1.05 VGT TNG MSH  PNJ STK 
Y tế 0.91 DBD IMP  DHG DVN TRA 
Truyền thông 0.57   YEG VEF

XD&VLXD và Hàng dịch vụ CN là điểm sáng trong vùng giảm mạnh của phiên hôm nay.

Cụ thể ác nhóm nên chú ý trong vùng giảm mạnh gồm Thực phẩm (VNM, SBT, ANV), Hàng và dịch vụ CN (VEA, REE, AST), Điên nước (POW), XD&VLXD (VCG,, NTP, BMP, PTB), Tài nguyên (DHC, HSG), Hàng cá nhân (VGT, MSH, TNG), Y tế (DBD, IMP).

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.