Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 08.06.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 08.06.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
NAV HOSE 6/9/2020 06/08/2020 6/18/2020 5.00% Đợt 2 2019
DNH UPCOM 6/10/2020 06/09/2020 6/24/2020 12.00% Đợt 4 2019
BPW UPCOM 6/10/2020 06/09/2020 6/25/2020 0.37% Cả năm 2019
CDN HNX 6/10/2020 06/09/2020 6/25/2020 14.00% Cả năm 2019
CKA UPCOM 6/10/2020 06/09/2020 6/25/2020 20.00% Cả năm 2019
PGC HOSE 6/10/2020 06/09/2020 6/26/2020 20.00% Cả năm 2019
VE4 HNX 6/10/2020 06/09/2020 6/29/2020 4.00% Cả năm 2019
BMN UPCOM 6/10/2020 06/09/2020 6/30/2020 8.40% Cả năm 2019
VBG UPCOM 6/10/2020 06/09/2020 7/10/2020 3.00% Cả năm 2019
MGC UPCOM 6/11/2020 06/10/2020 6/24/2020 2.00% Cả năm 2019
TNB UPCOM 6/11/2020 06/10/2020 6/26/2020 10.00% Cả năm 2019
CHC UPCOM 6/11/2020 06/10/2020 7/24/2020 8.00% Đợt 2 2019
NTL HOSE 6/12/2020 06/11/2020 6/19/2020 10.00% Đợt 3 2019
TVD HNX 6/12/2020 06/11/2020 6/23/2020 8.00% Cả năm 2019
VLW UPCOM 6/12/2020 06/11/2020 6/29/2020 8.00% Cả năm 2019
CSV HOSE 6/15/2020 06/12/2020 6/25/2020 5.00% Đợt 3 2019
HNI UPCOM 6/16/2020 06/15/2020 6/30/2020 20.00% Đợt 2 2019
HOT HOSE 6/17/2020 06/16/2020 7/2/2020 14.00% Cả năm 2019
DSS UPCOM 6/18/2020 06/17/2020 6/26/2020 11.20% Cả năm 2019
VGS HNX 6/18/2020 06/17/2020 6/30/2020 7.00% Cả năm 2019
PDN HOSE 6/18/2020 06/17/2020 7/10/2020 15.00% Đợt 2 2019
NBC HNX 6/18/2020 06/17/2020 7/15/2020 6.00% Cả năm 2019
CTI HOSE 6/19/2020 06/18/2020 6/25/2020 12.00% Cả năm 2018
GND UPCOM 6/22/2020 06/19/2020 7/8/2020 12.00% Đợt 2 2019
BTW HNX 6/24/2020 06/23/2020 7/24/2020 12.00% Cả năm 2019
BFC HOSE 6/26/2020 06/25/2020 7/8/2020 7.00% Đợt 2 2019
VHL HNX 6/26/2020 06/25/2020 8/28/2020 27.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HDG HOSE 6/16/2020 06/15/2020 6/15/2020 30.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.