Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 13.04.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 13.04.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
CAT UPCOM 4/14/2020 04/13/2020 5/5/2020 18.00% Cả năm 2019
DNH UPCOM 4/15/2020 04/14/2020 4/29/2020 2.00% Đợt 3 2019
SDT HNX 4/15/2020 04/14/2020 5/15/2020 2.00% Đợt 1 2018
SDT HNX 4/15/2020 04/14/2020 8/28/2020 2.00% Đợt 2 2018
NHC HNX 4/16/2020 04/15/2020 4/29/2020 14.00% Đợt 2 2019
TB8 UPCOM 4/16/2020 04/15/2020 5/6/2020 10.00% Cả năm 2019
PTB HOSE 4/16/2020 04/15/2020 5/8/2020 10.00% Đợt 1 2019
BLT UPCOM 4/16/2020 04/15/2020 5/18/2020 10.00% Đợt 1 2019
VLA HNX 4/16/2020 04/15/2020 5/20/2020 7.00% Cả năm 2018
VLA HNX 4/16/2020 04/15/2020 5/20/2020 7.00% Đợt 1 2019
QNS UPCOM 4/17/2020 04/16/2020 5/8/2020 15.00% Đợt 3 2019
BWA UPCOM 4/17/2020 04/16/2020 5/14/2020 4.00% Đợt 1 2019
HAX HOSE 4/20/2020 04/17/2020 5/6/2020 15.00% Cả năm 2019
PPC HOSE 4/20/2020 04/17/2020 5/8/2020 10.00% Đợt 2 2019
VIM UPCOM 4/20/2020 04/17/2020 5/8/2020 30.00% Cả năm 2019
DCH UPCOM 4/20/2020 04/17/2020 5/22/2020 3.00% Đợt 1 2019
ANV HOSE 4/20/2020 04/17/2020 7/8/2020 10.00% Đợt 1 2019
DTV UPCOM 4/21/2020 04/20/2020 5/7/2020 10.00% Đợt 2 2019
CTB HNX 4/28/2020 04/27/2020 5/8/2020 10.00% Đợt 2 2019
S55 HNX 4/28/2020 04/27/2020 5/14/2020 5.00% Cả năm 2019
PRC HNX 4/28/2020 04/27/2020 5/15/2020 10.00% Cả năm 2019
SDK UPCOM 4/28/2020 04/27/2020 5/28/2020 30.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HSG HOSE 4/24/2020 04/23/2020 4/23/2020 5.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.