Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 28.10.19

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 28.10.2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
ASM HOSE 10/30/2019 10/29/2019 11/20/2019 8.00% Đợt 2 2018
ASM HOSE 10/30/2019 10/29/2019 11/20/2019 2.00% Đợt 1 2019
MVC UPCOM 10/31/2019 10/30/2019 11/15/2019 8.00% Đợt 2 2018
DBT HNX 10/31/2019 10/30/2019 11/25/2019 10.00% Đợt 1 2019
HU3 HOSE 11/1/2019 10/31/2019 11/8/2019 12.00% Cả năm 2018
ACL HOSE 11/1/2019 10/31/2019 11/11/2019 15.00% Đợt 1 2019
SCS HOSE 11/1/2019 10/31/2019 11/12/2019 30.00% Đợt 1 2019
AGX UPCOM 11/5/2019 11/04/2019 11/14/2019 10.00% Đợt 1 2019
TNP UPCOM 11/5/2019 11/04/2019 11/14/2019 9.00% Cả năm 2018
LBM HOSE 11/5/2019 11/04/2019 11/22/2019 15.00% Đợt 1 2019
PHN HNX 11/6/2019 11/05/2019 11/22/2019 15.00% Đợt 1 2019
SSC HOSE 11/7/2019 11/06/2019 11/29/2019 20.00% Đợt 2 2018
HPP UPCOM 11/15/2019 11/14/2019 1/10/2020 15.00% Đợt 1 2019

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.