Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 29.06.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 29.06.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
NFC HNX 6/30/20 06/29/2020 7/9/20 6.00% Cả năm 2019
SVC HOSE 6/30/20 06/29/2020 7/9/20 10.00% Cả năm 2019
TSB HNX 6/30/20 06/29/2020 7/10/20 5.00% Cả năm 2019
USD UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/14/20 2.00% Đợt 2 2019
HAH HOSE 6/30/20 06/29/2020 7/15/20 10.00% Cả năm 2019
RAT UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/15/20 8.00% Cả năm 2019
VBC HNX 6/30/20 06/29/2020 7/15/20 18.00% Cả năm 2019
VNM HOSE 6/30/20 06/29/2020 7/15/20 15.00% Đợt 3 2019
VNT HNX 6/30/20 06/29/2020 7/16/20 12.00% Cả năm 2019
APF UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/17/20 10.00% Đợt 2 2019
NTW UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/20/20 15.00% Cả năm 2019
CCR UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/30/20 6.50% Cả năm 2019
CQN UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/30/20 16.00% Cả năm 2019
FOX UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/30/20 10.00% Đợt 2 2019
VNR HNX 6/30/20 06/29/2020 7/30/20 20.00% Cả năm 2019
THR UPCOM 6/30/20 06/29/2020 7/31/20 10.60% Cả năm 2019
FRM UPCOM 6/30/20 06/29/2020 8/3/20 15.50% Cả năm 2019
CDR UPCOM 7/1/20 06/30/2020 7/14/20 8.00% Cả năm 2019
FMC HOSE 7/1/20 06/30/2020 7/15/20 10.00% Đợt 2 2019
KMT HNX 7/1/20 06/30/2020 7/15/20 7.00% Cả năm 2019
TSG UPCOM 7/1/20 06/30/2020 7/15/20 15.90% Cả năm 2019
LWS UPCOM 7/1/20 06/30/2020 7/20/20 5.30% Cả năm 2019
IRC UPCOM 7/1/20 06/30/2020 7/21/20 2.77% Cả năm 2019
ILB HOSE 7/2/20 07/01/2020 7/15/20 15.00% Cả năm 2019
SBH UPCOM 7/2/20 07/01/2020 7/21/20 5.00% Đợt 2 2019
TAW UPCOM 7/3/20 07/02/2020 7/14/20 10.00% Cả năm 2019
NUE UPCOM 7/3/20 07/02/2020 7/17/20 7.08% Cả năm 2019
SAC UPCOM 7/3/20 07/02/2020 7/17/20 10.00% Cả năm 2019
MDC HNX 7/3/20 07/02/2020 7/23/20 6.00% Cả năm 2019
L18 HNX 7/6/20 07/03/2020 7/15/20 6.00% Cả năm 2019
TET HNX 7/6/20 07/03/2020 7/16/20 3.00% Cả năm 2019
PMT UPCOM 7/6/20 07/03/2020 7/28/20 3.40% Cả năm 2019
BLW UPCOM 7/6/20 07/03/2020 7/30/20 5.50% Cả năm 2019
TVU UPCOM 7/6/20 07/03/2020 8/4/20 11.00% Cả năm 2019
HEC UPCOM 7/8/20 07/07/2020 7/22/20 25.00% Cả năm 2019
BRS UPCOM 7/9/20 07/08/2020 7/31/20 14.00% Cả năm 2019
TCH HOSE 7/10/20 07/09/2020 8/10/20 5.50% Đợt 2 2019
SMT HNX 7/15/20 07/14/2020 7/30/20 10.00% Đợt 2 2018
HGW UPCOM 7/15/20 07/14/2020 8/3/20 1.78% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
FOX UPCOM 6/30/20 06/29/2020 6/29/20 10.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.