Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

83%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Bất động sản (22%)

50%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

44%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

47%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

73%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

95%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

48%

Hóa chất (3.3%)

95%

Dầu khí (2.8%)

99%

Viễn thông (2.5%)

15%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

8%

Dịch vụ tài chính (2%)

93%

Bán lẻ (1.5%)

90%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

92%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

74%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Y tế (0.9%)

62%

Truyền thông (0.6%)

84%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

36%

VN30 (100%)

83%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Dầu khí (2.8%)

99%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

95%

Hóa chất (3.3%)

95%

Dịch vụ tài chính (2%)

93%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

92%

Bán lẻ (1.5%)

90%

Truyền thông (0.6%)

84%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

74%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

73%

Y tế (0.9%)

62%

Bất động sản (22%)

50%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

48%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

47%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

44%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

36%

Viễn thông (2.5%)

15%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

8%
Dịch vụ tài chính
87
CP tiêu biểu:
BVS TVS CTS SHS SSI
Tài nguyên Cơ bản
82
CP tiêu biểu:
HPG DHC HSG SMC NKG
Hóa chất
82
CP tiêu biểu:
DPR DGC DPM LTG DCM
Ngân hàng
79
CP tiêu biểu:
TPB TCB CTG VIB HDB
Dầu khí
78
CP tiêu biểu:
PVS PVD
Công nghệ Thông tin
78
CP tiêu biểu:
FPT
Bảo hiểm
68
CP tiêu biểu:
PVI ABI VNR
Hàng cá nhân & Gia dụng
57
CP tiêu biểu:
MSH
Y tế
57
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
56
CP tiêu biểu:
BWE
Bán lẻ
56
CP tiêu biểu:
VPG PET
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
55
CP tiêu biểu:
VEA GEX PVT VTP HAH
Bất động sản
51
CP tiêu biểu:
AGG CRE NLG VHM KDH
Thực phẩm và đồ uống
49
CP tiêu biểu:
MPC DBC KDC MCH VHC
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
Xây dựng và Vật liệu
45
CP tiêu biểu:
VCS NTP BCC DPG PTB
Truyền thông
44
CP tiêu biểu:
Viễn thông
38
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
22
CP tiêu biểu: