Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

84%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Bất động sản (22%)

51%

Thực phẩm và đồ uống (12%)

61%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.7%)

90%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

78%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

95%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

55%

Hóa chất (3.3%)

96%

Dầu khí (2.8%)

99%

Viễn thông (2.5%)

15%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

9%

Dịch vụ tài chính (2%)

92%

Bán lẻ (1.5%)

90%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

92%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

74%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Y tế (0.9%)

63%

Truyền thông (0.6%)

80%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

44%

VN30 (100%)

84%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Dầu khí (2.8%)

99%

Hóa chất (3.3%)

96%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

95%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

92%

Dịch vụ tài chính (2%)

92%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.7%)

90%

Bán lẻ (1.5%)

90%

Truyền thông (0.6%)

80%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

78%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

74%

Y tế (0.9%)

63%

Thực phẩm và đồ uống (12%)

61%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

55%

Bất động sản (22%)

51%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

44%

Viễn thông (2.5%)

15%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

9%
Dịch vụ tài chính
87
CP tiêu biểu:
SHS VCI VND EVF TVS
Hóa chất
85
CP tiêu biểu:
DGC DPR DCM DPM BFC
Tài nguyên Cơ bản
81
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC SMC NKG
Ngân hàng
81
CP tiêu biểu:
VIB VPB TCB TPB STB
Dầu khí
80
CP tiêu biểu:
PVS PVD BSR
Công nghệ Thông tin
78
CP tiêu biểu:
FPT ELC
Bảo hiểm
67
CP tiêu biểu:
PVI BMI VNR ABI MIG
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
62
CP tiêu biểu:
PVT DVP HAH VTP VSC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
61
CP tiêu biểu:
BWE GAS
Bán lẻ
60
CP tiêu biểu:
VPG PET
Hàng cá nhân & Gia dụng
57
CP tiêu biểu:
MSH STK GDT PPH
Y tế
57
CP tiêu biểu:
IMP
Bất động sản
51
CP tiêu biểu:
CRE AGG KDH VHM HDC
Thực phẩm và đồ uống
50
CP tiêu biểu:
DBC VHC KDC MCH FMC
Xây dựng và Vật liệu
48
CP tiêu biểu:
VCS NTP CTR PTB DPG
Ô tô và phụ tùng
43
CP tiêu biểu:
DRC
Truyền thông
36
CP tiêu biểu:
Viễn thông
33
CP tiêu biểu:
FOX
Du lịch và Giải trí
26
CP tiêu biểu:
SCS