Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

48%

Ngân hàng (23.8%)

57%

Bất động sản (22%)

24%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

83%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

64%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

86%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

99%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

76%

Hóa chất (3.3%)

31%

Dầu khí (2.8%)

61%

Viễn thông (2.5%)

100%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

39%

Dịch vụ tài chính (2%)

73%

Bán lẻ (1.5%)

94%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

18%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

69%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Y tế (0.9%)

60%

Truyền thông (0.6%)

97%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

VN30 (100%)

48%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Viễn thông (2.5%)

100%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

99%

Truyền thông (0.6%)

97%

Bán lẻ (1.5%)

94%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

86%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

83%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

76%

Dịch vụ tài chính (2%)

73%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

69%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

64%

Dầu khí (2.8%)

61%

Y tế (0.9%)

60%

Ngân hàng (23.8%)

57%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

39%

Hóa chất (3.3%)

31%

Bất động sản (22%)

24%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

18%
Bán lẻ
68
CP tiêu biểu:
DGW MWG VPG PET FRT
Dịch vụ tài chính
66
CP tiêu biểu:
VCI SHS VND FTS BCG
Hóa chất
62
CP tiêu biểu:
DPM DGC DCM CSV PLC
Viễn thông
55
CP tiêu biểu:
Tài nguyên Cơ bản
54
CP tiêu biểu:
HSG KSB SMC NKG VGS
Bảo hiểm
52
CP tiêu biểu:
VNR PVI BIC ABI MIG
Du lịch và Giải trí
51
CP tiêu biểu:
SKG
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
50
CP tiêu biểu:
HAH PVT TV2 PVP TMS
Xây dựng và Vật liệu
50
CP tiêu biểu:
PC1 LCG HT1 BCC DPG
Công nghệ Thông tin
49
CP tiêu biểu:
CMG ICT ELC
Thực phẩm và đồ uống
44
CP tiêu biểu:
FMC VHC QNS SLS SEA
Y tế
44
CP tiêu biểu:
TRA DVN
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
39
CP tiêu biểu:
PGV VSH CNG
Hàng cá nhân & Gia dụng
38
CP tiêu biểu:
GIL MSH PPH TNG STK
Ô tô và phụ tùng
37
CP tiêu biểu:
Truyền thông
30
CP tiêu biểu:
Dầu khí
25
CP tiêu biểu:
POS
Bất động sản
17
CP tiêu biểu:
NTL HTN NBB HDC KBC
Ngân hàng
14
CP tiêu biểu:
NVB