Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

64%

Ngân hàng (23.8%)

51%

Bất động sản (22%)

57%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

64%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

79%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

83%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

98%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

73%

Hóa chất (3.3%)

97%

Dầu khí (2.8%)

100%

Viễn thông (2.5%)

81%

Du lịch và Giải trí (2.4%)

91%

Dịch vụ tài chính (2%)

75%

Bán lẻ (1.5%)

97%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

99%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

88%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Y tế (0.9%)

37%

Truyền thông (0.6%)

97%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

41%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

64%

Bảo hiểm (1.2%)

100%

Dầu khí (2.8%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

99%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

98%

Hóa chất (3.3%)

97%

Bán lẻ (1.5%)

97%

Truyền thông (0.6%)

97%

Du lịch và Giải trí (2.4%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

88%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

83%

Viễn thông (2.5%)

81%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

79%

Dịch vụ tài chính (2%)

75%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

73%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

64%

Bất động sản (22%)

57%

Ngân hàng (23.8%)

51%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

41%

Y tế (0.9%)

37%
Truyền thông
78
CP tiêu biểu:
VEF
Tài nguyên Cơ bản
76
CP tiêu biểu:
HPG SMC HSG KSB DHC
Dầu khí
75
CP tiêu biểu:
PVS PVD POS OIL BSR
Viễn thông
74
CP tiêu biểu:
VGI
Bảo hiểm
71
CP tiêu biểu:
VNR PVI BMI ABI BIC
Công nghệ Thông tin
69
CP tiêu biểu:
CMG ELC ICT SAM
Hóa chất
69
CP tiêu biểu:
DGC LTG DPM DPR PLC
Bán lẻ
69
CP tiêu biểu:
DGW MWG VPG PET FRT
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
68
CP tiêu biểu:
GAS BWE PGV NT2 CNG
Dịch vụ tài chính
68
CP tiêu biểu:
FTS VCI BCG TVS ORS
Du lịch và Giải trí
64
CP tiêu biểu:
Bất động sản
61
CP tiêu biểu:
HDG KDH NTL HDC NBB
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
60
CP tiêu biểu:
REE TMS PVP PVT TV2
Hàng cá nhân & Gia dụng
59
CP tiêu biểu:
MSH GIL TNG PPH STK
Ngân hàng
59
CP tiêu biểu:
TPB
Xây dựng và Vật liệu
55
CP tiêu biểu:
VCS PC1 PTB HT1 DPG
Ô tô và phụ tùng
54
CP tiêu biểu:
HHS SRC
Thực phẩm và đồ uống
53
CP tiêu biểu:
VHC FMC QNS SLS ASM
Y tế
45
CP tiêu biểu:
DMC