Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

9%

Ngân hàng (25%)

10%

Bất động sản (23.4%)

3%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

4%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

18%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.7%)

6%

Du lịch và Giải trí (3%)

1%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

30%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

5%

Dầu khí (2.7%)

0%

Viễn thông (2.4%)

13%

Hóa chất (2%)

19%

Bảo hiểm (1.6%)

5%

Bán lẻ (1.5%)

7%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

19%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

14%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

0%

Y tế (1%)

68%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

16%

Truyền thông (0.5%)

8%

VN30 (100%)

9%

Y tế (1%)

68%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

30%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

19%

Hóa chất (2%)

19%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

18%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

16%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

14%

Viễn thông (2.4%)

13%

Ngân hàng (25%)

10%

Truyền thông (0.5%)

8%

Bán lẻ (1.5%)

7%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.7%)

6%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

5%

Bảo hiểm (1.6%)

5%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

4%

Bất động sản (23.4%)

3%

Du lịch và Giải trí (3%)

1%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

0%

Dầu khí (2.7%)

0%
Ô tô và phụ tùng
87
CP tiêu biểu:
TCH SVC
Ngân hàng
73
CP tiêu biểu:
VIB VCB VPB SHB CTG
Y tế
72
CP tiêu biểu:
DHG PME IMP
Viễn thông
71
CP tiêu biểu:
FOX
Công nghệ Thông tin
57
CP tiêu biểu:
Tài nguyên Cơ bản
51
CP tiêu biểu:
NKG
Bán lẻ
51
CP tiêu biểu:
DGW
Hàng cá nhân & Gia dụng
51
CP tiêu biểu:
STK
Xây dựng và Vật liệu
46
CP tiêu biểu:
CTR VCP
Hóa chất
45
CP tiêu biểu:
PHR NHH
Dịch vụ tài chính
33
CP tiêu biểu:
FIT EVF
Bất động sản
33
CP tiêu biểu:
NTC PDR VPI TIG FIR
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
32
CP tiêu biểu:
PPC HND
Truyền thông
32
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
21
CP tiêu biểu:
PTI
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
16
CP tiêu biểu:
VTP CAV
Thực phẩm và đồ uống
15
CP tiêu biểu:
SBT
Du lịch và Giải trí
15
CP tiêu biểu:
Dầu khí
12
CP tiêu biểu: