Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

77%

Bất động sản (23.4%)

35%

Ngân hàng (20.1%)

93%

Thực phẩm và đồ uống (15.3%)

61%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8.1%)

35%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.4%)

77%

Xây dựng và Vật liệu (3.4%)

58%

Du lịch và Giải trí (3.3%)

61%

Dầu khí (3.1%)

29%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

76%

Viễn thông (2.5%)

11%

Hóa chất (2.3%)

13%

Bảo hiểm (1.6%)

9%

Bán lẻ (1.5%)

93%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

53%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

88%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

48%

Y tế (0.9%)

28%

Truyền thông (0.6%)

13%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

78%

VN30 (100%)

77%

Ngân hàng (20.1%)

93%

Bán lẻ (1.5%)

93%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

88%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

78%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.4%)

77%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

76%

Thực phẩm và đồ uống (15.3%)

61%

Du lịch và Giải trí (3.3%)

61%

Xây dựng và Vật liệu (3.4%)

58%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

53%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

48%

Bất động sản (23.4%)

35%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8.1%)

35%

Dầu khí (3.1%)

29%

Y tế (0.9%)

28%

Hóa chất (2.3%)

13%

Truyền thông (0.6%)

13%

Viễn thông (2.5%)

11%

Bảo hiểm (1.6%)

9%
Công nghệ Thông tin
94
CP tiêu biểu:
FPT
Bán lẻ
93
CP tiêu biểu:
MWG DGW
Ngân hàng
78
CP tiêu biểu:
VCB MBB TCB VPB VIB
Truyền thông
76
CP tiêu biểu:
Viễn thông
72
CP tiêu biểu:
FOX
Ô tô và phụ tùng
70
CP tiêu biểu:
TCH DRC HAX
Bất động sản
69
CP tiêu biểu:
VHM IJC FIR LDG SDI
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
59
CP tiêu biểu:
GEG BWE HND
Xây dựng và Vật liệu
55
CP tiêu biểu:
VCS BMP VCG PC1 CTR
Du lịch và Giải trí
55
CP tiêu biểu:
VJC SCS DSN
Hàng cá nhân & Gia dụng
53
CP tiêu biểu:
PNJ
Hóa chất
53
CP tiêu biểu:
TRC NHH
Thực phẩm và đồ uống
50
CP tiêu biểu:
SBT GTN
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
47
CP tiêu biểu:
REE TV2 VEA AST CAV
Dịch vụ tài chính
41
CP tiêu biểu:
Tài nguyên Cơ bản
38
CP tiêu biểu:
DHC SHI
Y tế
36
CP tiêu biểu:
DBD
Dầu khí
31
CP tiêu biểu:
PVD
Bảo hiểm
17
CP tiêu biểu: