Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

35%

Ngân hàng (25.6%)

45%

Bất động sản (23%)

38%

Thực phẩm và đồ uống (13.2%)

9%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

18%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.9%)

10%

Du lịch và Giải trí (3%)

0%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

39%

Dầu khí (2.7%)

23%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

5%

Viễn thông (2.5%)

99%

Hóa chất (1.9%)

81%

Bảo hiểm (1.5%)

4%

Bán lẻ (1.4%)

7%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

40%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

28%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

7%

Y tế (1%)

72%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

76%

Truyền thông (0.5%)

19%

VN30 (100%)

35%

Viễn thông (2.5%)

99%

Hóa chất (1.9%)

81%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

76%

Y tế (1%)

72%

Ngân hàng (25.6%)

45%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

40%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

39%

Bất động sản (23%)

38%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

28%

Dầu khí (2.7%)

23%

Truyền thông (0.5%)

19%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

18%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.9%)

10%

Thực phẩm và đồ uống (13.2%)

9%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

7%

Bán lẻ (1.4%)

7%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

5%

Bảo hiểm (1.5%)

4%

Du lịch và Giải trí (3%)

0%
Viễn thông
90
CP tiêu biểu:
VGI
Ngân hàng
88
CP tiêu biểu:
VIB VCB TPB MBB VPB
Ô tô và phụ tùng
85
CP tiêu biểu:
TCH HHS
Công nghệ Thông tin
68
CP tiêu biểu:
FPT
Y tế
66
CP tiêu biểu:
DHG DP3 IMP
Tài nguyên Cơ bản
60
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
55
CP tiêu biểu:
STK TVT
Bán lẻ
51
CP tiêu biểu:
DGW
Xây dựng và Vật liệu
47
CP tiêu biểu:
CTR VCP
Dịch vụ tài chính
40
CP tiêu biểu:
FIT EVF
Bất động sản
38
CP tiêu biểu:
VPI NTC HPX TIG FIR
Hóa chất
38
CP tiêu biểu:
NHH DPR VFG
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
33
CP tiêu biểu:
PPC HND QTP
Truyền thông
28
CP tiêu biểu:
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
23
CP tiêu biểu:
VTP SVI
Dầu khí
23
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
18
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
15
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
15
CP tiêu biểu:
TNA VCF SBT