Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

88%

Ngân hàng (24.6%)

99%

Bất động sản (21.8%)

61%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

96%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

94%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

86%

Tài nguyên Cơ bản (3.1%)

73%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

72%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

47%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.6%)

100%

Hóa chất (2.4%)

94%

Bảo hiểm (1.4%)

78%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

95%

Bán lẻ (1.2%)

90%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

87%

Y tế (1%)

81%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

79%

Truyền thông (0.5%)

97%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

11%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

88%

Dầu khí (2.6%)

100%

Viễn thông (2.7%)

100%

Ngân hàng (24.6%)

99%

Truyền thông (0.5%)

97%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

96%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

95%

Hóa chất (2.4%)

94%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

94%

Bán lẻ (1.2%)

90%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

87%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

86%

Y tế (1%)

81%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

79%

Bảo hiểm (1.4%)

78%

Tài nguyên Cơ bản (3.1%)

73%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

72%

Bất động sản (21.8%)

61%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

47%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

11%
Ngân hàng
84
CP tiêu biểu:
VCB LPB CTG VIB BID
Viễn thông
83
CP tiêu biểu:
VGI FOX
Công nghệ Thông tin
80
CP tiêu biểu:
FPT
Tài nguyên Cơ bản
74
CP tiêu biểu:
KSB NKG HPG HSG
Hóa chất
73
CP tiêu biểu:
PHR DGC GVR TRC NHH
Truyền thông
67
CP tiêu biểu:
FOC
Y tế
56
CP tiêu biểu:
IMP PME
Thực phẩm và đồ uống
56
CP tiêu biểu:
VNM DBC TNA QNS FMC
Xây dựng và Vật liệu
55
CP tiêu biểu:
BMP CTR PC1 GAB NTP
Dịch vụ tài chính
54
CP tiêu biểu:
EVF
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
47
CP tiêu biểu:
VEA TV2 HAH CAV TCL
Ô tô và phụ tùng
42
CP tiêu biểu:
HHS
Bất động sản
42
CP tiêu biểu:
SIP D2D HDG KBC TIP
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
41
CP tiêu biểu:
PGC
Bán lẻ
40
CP tiêu biểu:
DGW
Dầu khí
31
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
31
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
28
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
19
CP tiêu biểu: