Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

100%

Ngân hàng (24.2%)

97%

Bất động sản (22.1%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

96%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

95%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

80%

Tài nguyên Cơ bản (3.2%)

89%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

71%

Du lịch và Giải trí (3%)

98%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.5%)

100%

Hóa chất (2.4%)

93%

Bảo hiểm (1.4%)

78%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

93%

Bán lẻ (1.2%)

89%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

92%

Y tế (1%)

78%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

75%

Truyền thông (0.5%)

98%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

29%

VN30 (100%)

100%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.5%)

100%

Bất động sản (22.1%)

98%

Du lịch và Giải trí (3%)

98%

Truyền thông (0.5%)

98%

Ngân hàng (24.2%)

97%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

96%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

95%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

93%

Hóa chất (2.4%)

93%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

92%

Tài nguyên Cơ bản (3.2%)

89%

Bán lẻ (1.2%)

89%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

80%

Y tế (1%)

78%

Bảo hiểm (1.4%)

78%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

75%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

71%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

29%
Viễn thông
83
CP tiêu biểu:
VGI
Ngân hàng
81
CP tiêu biểu:
VCB CTG HDB VIB LPB
Công nghệ Thông tin
80
CP tiêu biểu:
FPT
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
KSB NKG HPG HSG
Hóa chất
73
CP tiêu biểu:
PHR DGC NHH GVR
Xây dựng và Vật liệu
58
CP tiêu biểu:
VCS BMP CTR PC1 GAB
Y tế
55
CP tiêu biểu:
IMP
Thực phẩm và đồ uống
53
CP tiêu biểu:
DBC QNS TNA SLS FMC
Dịch vụ tài chính
49
CP tiêu biểu:
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
42
CP tiêu biểu:
TV2 VTP HAH TCL
Bất động sản
42
CP tiêu biểu:
SIP D2D HDG KBC TIP
Bán lẻ
41
CP tiêu biểu:
Ô tô và phụ tùng
40
CP tiêu biểu:
Truyền thông
35
CP tiêu biểu:
FOC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
33
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
31
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
29
CP tiêu biểu:
SAS
Dầu khí
21
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
17
CP tiêu biểu: