Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

43%

Ngân hàng (23.4%)

47%

Bất động sản (21.6%)

48%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

44%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.1%)

78%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

51%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

77%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Viễn thông (2.6%)

100%

Dầu khí (2.4%)

58%

Hóa chất (2.4%)

34%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

86%

Bán lẻ (1.2%)

8%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

32%

Y tế (1%)

60%

Truyền thông (0.6%)

11%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

69%

VN30 (100%)

43%

Viễn thông (2.6%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

86%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.1%)

78%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

77%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

69%

Y tế (1%)

60%

Dầu khí (2.4%)

58%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

51%

Bất động sản (21.6%)

48%

Ngân hàng (23.4%)

47%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

44%

Hóa chất (2.4%)

34%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

32%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Truyền thông (0.6%)

11%

Bán lẻ (1.2%)

8%
Công nghệ Thông tin
76
CP tiêu biểu:
FPT SAM
Tài nguyên Cơ bản
72
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC KSB
Truyền thông
68
CP tiêu biểu:
FOC
Viễn thông
65
CP tiêu biểu:
FOX
Ngân hàng
64
CP tiêu biểu:
VIB CTG LPB NVB
Xây dựng và Vật liệu
59
CP tiêu biểu:
BMP PC1 CTD CTR LCG
Dịch vụ tài chính
59
CP tiêu biểu:
SHS FIT BCG
Y tế
57
CP tiêu biểu:
IMP PME DHT OPC PMC
Thực phẩm và đồ uống
55
CP tiêu biểu:
DBC KDC QNS VCF TAC
Hóa chất
53
CP tiêu biểu:
DGC PLC DCM
Ô tô và phụ tùng
49
CP tiêu biểu:
SVC HAX
Bất động sản
43
CP tiêu biểu:
NTC NLG KDH HLD NVL
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
43
CP tiêu biểu:
REE VTP TCL NCT VSC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
43
CP tiêu biểu:
BWE BTP HND
Hàng cá nhân & Gia dụng
32
CP tiêu biểu:
LIX GDT
Dầu khí
31
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
29
CP tiêu biểu:
DGW PET
Bảo hiểm
22
CP tiêu biểu:
ABI
Du lịch và Giải trí
19
CP tiêu biểu:
VNS