Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

0%

Ngân hàng (24%)

3%

Bất động sản (23.3%)

2%

Thực phẩm và đồ uống (14.4%)

3%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.1%)

6%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

9%

Xây dựng và Vật liệu (3.2%)

10%

Du lịch và Giải trí (3%)

2%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

8%

Dầu khí (2.6%)

0%

Viễn thông (2.3%)

0%

Hóa chất (2.1%)

0%

Bảo hiểm (1.5%)

9%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

8%

Bán lẻ (1.2%)

1%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

0%

Y tế (1.1%)

12%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

7%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

10%

Truyền thông (0.4%)

1%

VN30 (100%)

0%

Y tế (1.1%)

12%

Xây dựng và Vật liệu (3.2%)

10%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

10%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

9%

Bảo hiểm (1.5%)

9%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

8%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

8%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

7%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.1%)

6%

Thực phẩm và đồ uống (14.4%)

3%

Ngân hàng (24%)

3%

Bất động sản (23.3%)

2%

Du lịch và Giải trí (3%)

2%

Bán lẻ (1.2%)

1%

Truyền thông (0.4%)

1%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

0%

Hóa chất (2.1%)

0%

Dầu khí (2.6%)

0%

Viễn thông (2.3%)

0%
Y tế
51
CP tiêu biểu:
DBD
Xây dựng và Vật liệu
44
CP tiêu biểu:
THG L14 BDT VCP BOT
Viễn thông
42
CP tiêu biểu:
Ô tô và phụ tùng
40
CP tiêu biểu:
SVC
Công nghệ Thông tin
39
CP tiêu biểu:
Hóa chất
39
CP tiêu biểu:
DPR HII
Tài nguyên Cơ bản
36
CP tiêu biểu:
Ngân hàng
31
CP tiêu biểu:
SHB
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
31
CP tiêu biểu:
HND
Dịch vụ tài chính
30
CP tiêu biểu:
TVC TVB IBC
Hàng cá nhân & Gia dụng
28
CP tiêu biểu:
Truyền thông
26
CP tiêu biểu:
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
25
CP tiêu biểu:
CAV SVI TBD
Bảo hiểm
24
CP tiêu biểu:
PTI
Thực phẩm và đồ uống
22
CP tiêu biểu:
VCF TAR VOC
Bất động sản
19
CP tiêu biểu:
NBB VPI PDR HLD KOS
Bán lẻ
15
CP tiêu biểu:
Dầu khí
14
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
13
CP tiêu biểu: