Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

0%

Ngân hàng (23.5%)

3%

Bất động sản (23.2%)

2%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

3%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

12%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

3%

Xây dựng và Vật liệu (3.2%)

7%

Du lịch và Giải trí (3.1%)

2%

Tài nguyên Cơ bản (2.9%)

7%

Dầu khí (2.5%)

0%

Viễn thông (2.4%)

0%

Hóa chất (2.1%)

2%

Bảo hiểm (1.6%)

9%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

6%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

0%

Y tế (1.2%)

14%

Bán lẻ (1.2%)

1%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

9%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

10%

Truyền thông (0.4%)

1%

VN30 (100%)

0%

Y tế (1.2%)

14%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

12%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

10%

Bảo hiểm (1.6%)

9%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

9%

Tài nguyên Cơ bản (2.9%)

7%

Xây dựng và Vật liệu (3.2%)

7%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

6%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

3%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

3%

Ngân hàng (23.5%)

3%

Bất động sản (23.2%)

2%

Hóa chất (2.1%)

2%

Du lịch và Giải trí (3.1%)

2%

Bán lẻ (1.2%)

1%

Truyền thông (0.4%)

1%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

0%

Dầu khí (2.5%)

0%

Viễn thông (2.4%)

0%
Y tế
54
CP tiêu biểu:
DBD PME OPC
Xây dựng và Vật liệu
45
CP tiêu biểu:
L14 VCP BDT BOT THG
Viễn thông
43
CP tiêu biểu:
Ô tô và phụ tùng
40
CP tiêu biểu:
SVC
Tài nguyên Cơ bản
39
CP tiêu biểu:
Hóa chất
39
CP tiêu biểu:
HII
Công nghệ Thông tin
38
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
31
CP tiêu biểu:
HND GHC
Truyền thông
31
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
30
CP tiêu biểu:
TVC TVB
Hàng cá nhân & Gia dụng
30
CP tiêu biểu:
TVT
Ngân hàng
29
CP tiêu biểu:
SHB
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
27
CP tiêu biểu:
CAV SVI PDN CLL
Bảo hiểm
26
CP tiêu biểu:
PTI
Thực phẩm và đồ uống
24
CP tiêu biểu:
VCF TAR VOC
Bất động sản
21
CP tiêu biểu:
NBB VPI HLD PDR SIP
Du lịch và Giải trí
16
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
15
CP tiêu biểu:
Dầu khí
15
CP tiêu biểu: