Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

95%

Ngân hàng (24.5%)

99%

Bất động sản (22%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

96%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

94%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

82%

Tài nguyên Cơ bản (3.1%)

87%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

66%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

45%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.5%)

100%

Hóa chất (2.5%)

93%

Bảo hiểm (1.4%)

79%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

91%

Bán lẻ (1.2%)

91%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Y tế (1%)

70%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

74%

Truyền thông (0.5%)

98%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

25%

VN30 (100%)

95%

Dầu khí (2.5%)

100%

Viễn thông (2.7%)

100%

Ngân hàng (24.5%)

99%

Bất động sản (22%)

98%

Truyền thông (0.5%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

96%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

94%

Hóa chất (2.5%)

93%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

91%

Bán lẻ (1.2%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (3.1%)

87%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

82%

Bảo hiểm (1.4%)

79%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

74%

Y tế (1%)

70%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

66%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

45%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

25%
Viễn thông
85
CP tiêu biểu:
VGI FOX
Ngân hàng
82
CP tiêu biểu:
VCB CTG LPB VIB BID
Công nghệ Thông tin
80
CP tiêu biểu:
FPT
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
KSB NKG HPG HSG
Hóa chất
72
CP tiêu biểu:
PHR DGC NHH CSV GVR
Y tế
56
CP tiêu biểu:
IMP
Xây dựng và Vật liệu
56
CP tiêu biểu:
VCS CTR BMP PC1 GAB
Thực phẩm và đồ uống
55
CP tiêu biểu:
VNM DBC TNA QNS FMC
Dịch vụ tài chính
48
CP tiêu biểu:
EVF
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
47
CP tiêu biểu:
VEA TV2 VTP HAH CAV
Ô tô và phụ tùng
42
CP tiêu biểu:
Truyền thông
41
CP tiêu biểu:
FOC
Bán lẻ
39
CP tiêu biểu:
Bất động sản
39
CP tiêu biểu:
D2D SIP HDG KBC TIP
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
39
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
33
CP tiêu biểu:
Dầu khí
29
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
28
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
16
CP tiêu biểu: