Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

88%

Ngân hàng (24.6%)

98%

Bất động sản (21.7%)

60%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

97%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

92%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

88%

Tài nguyên Cơ bản (3.2%)

89%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

75%

Du lịch và Giải trí (3%)

47%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.6%)

100%

Hóa chất (2.5%)

97%

Bảo hiểm (1.4%)

83%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

93%

Bán lẻ (1.2%)

91%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

93%

Y tế (1%)

47%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

81%

Truyền thông (0.6%)

98%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

VN30 (100%)

88%

Dầu khí (2.6%)

100%

Viễn thông (2.7%)

100%

Ngân hàng (24.6%)

98%

Truyền thông (0.6%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

97%

Hóa chất (2.5%)

97%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

93%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

93%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

92%

Bán lẻ (1.2%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (3.2%)

89%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.7%)

88%

Bảo hiểm (1.4%)

83%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

81%

Xây dựng và Vật liệu (3.1%)

75%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

Bất động sản (21.7%)

60%

Y tế (1%)

47%

Du lịch và Giải trí (3%)

47%
Viễn thông
84
CP tiêu biểu:
VGI FOX
Ngân hàng
83
CP tiêu biểu:
CTG VCB LPB VIB BID
Công nghệ Thông tin
79
CP tiêu biểu:
FPT
Hóa chất
71
CP tiêu biểu:
PHR DGC TRC GVR HAI
Tài nguyên Cơ bản
71
CP tiêu biểu:
KSB NKG HSG HPG
Truyền thông
62
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
58
CP tiêu biểu:
SHS EVF
Xây dựng và Vật liệu
57
CP tiêu biểu:
BMP CTR PC1 GAB NTP
Thực phẩm và đồ uống
54
CP tiêu biểu:
VNM DBC TNA QNS CMX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
53
CP tiêu biểu:
TV2 HAH CAV VTP TCL
Y tế
52
CP tiêu biểu:
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
HHS
Bất động sản
39
CP tiêu biểu:
SIP KBC NTC TIP QCG
Bán lẻ
38
CP tiêu biểu:
DGW
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
36
CP tiêu biểu:
HND PGC
Hàng cá nhân & Gia dụng
32
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
30
CP tiêu biểu:
Dầu khí
21
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
14
CP tiêu biểu: