Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

47%

Ngân hàng (23.3%)

49%

Bất động sản (21.6%)

56%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

44%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.1%)

79%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

70%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

75%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Viễn thông (2.5%)

100%

Dầu khí (2.4%)

58%

Hóa chất (2.4%)

30%

Bảo hiểm (1.4%)

17%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

77%

Bán lẻ (1.2%)

7%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

64%

Y tế (1%)

57%

Truyền thông (0.6%)

9%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

78%

VN30 (100%)

47%

Viễn thông (2.5%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.1%)

79%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

78%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

77%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

75%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

70%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

64%

Dầu khí (2.4%)

58%

Y tế (1%)

57%

Bất động sản (21.6%)

56%

Ngân hàng (23.3%)

49%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

44%

Hóa chất (2.4%)

30%

Bảo hiểm (1.4%)

17%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Truyền thông (0.6%)

9%

Bán lẻ (1.2%)

7%
Tài nguyên Cơ bản
72
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC KSB
Công nghệ Thông tin
71
CP tiêu biểu:
FPT SAM
Truyền thông
71
CP tiêu biểu:
FOC
Ngân hàng
65
CP tiêu biểu:
VIB STB CTG LPB NVB
Viễn thông
63
CP tiêu biểu:
FOX
Dịch vụ tài chính
60
CP tiêu biểu:
SHS FIT BCG
Xây dựng và Vật liệu
60
CP tiêu biểu:
BMP PC1 CTR FCN VGC
Thực phẩm và đồ uống
57
CP tiêu biểu:
DBC KDC QNS TAC VCF
Y tế
55
CP tiêu biểu:
IMP PME DP3 DHT PMC
Hóa chất
51
CP tiêu biểu:
DGC PHR TRC PLC DCM
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
SVC HAX
Bất động sản
45
CP tiêu biểu:
NLG NTC HLD KDH NVL
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
42
CP tiêu biểu:
HND BWE BTP VCW
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
41
CP tiêu biểu:
VTP TCL NCT GEX VSC
Hàng cá nhân & Gia dụng
34
CP tiêu biểu:
LIX GDT
Dầu khí
31
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
29
CP tiêu biểu:
DGW PET
Bảo hiểm
25
CP tiêu biểu:
ABI
Du lịch và Giải trí
19
CP tiêu biểu:
VNS