Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

20%

Ngân hàng (23.3%)

5%

Bất động sản (21.8%)

47%

Thực phẩm và đồ uống (14.5%)

26%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

36%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

26%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

54%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

75%

Du lịch và Giải trí (3%)

12%

Viễn thông (2.5%)

13%

Dầu khí (2.5%)

58%

Hóa chất (2.4%)

23%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

27%

Bán lẻ (1.2%)

7%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

16%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

30%

Y tế (1%)

73%

Truyền thông (0.6%)

80%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

14%

VN30 (100%)

20%

Truyền thông (0.6%)

80%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

75%

Y tế (1%)

73%

Dầu khí (2.5%)

58%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

54%

Bất động sản (21.8%)

47%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

36%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

30%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

27%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

26%

Thực phẩm và đồ uống (14.5%)

26%

Hóa chất (2.4%)

23%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

16%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

14%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Viễn thông (2.5%)

13%

Du lịch và Giải trí (3%)

12%

Bán lẻ (1.2%)

7%

Ngân hàng (23.3%)

5%
Truyền thông
76
CP tiêu biểu:
FOC
Tài nguyên Cơ bản
73
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC
Công nghệ Thông tin
64
CP tiêu biểu:
SAM
Xây dựng và Vật liệu
60
CP tiêu biểu:
BMP CTD CTR GAB VGC
Viễn thông
59
CP tiêu biểu:
FOX
Ngân hàng
58
CP tiêu biểu:
VIB VCB EIB BAB NVB
Y tế
55
CP tiêu biểu:
IMP PME DHT DP3
Dịch vụ tài chính
52
CP tiêu biểu:
FIT BCG SHS
Hóa chất
51
CP tiêu biểu:
DGC PHR PLC DCM
Thực phẩm và đồ uống
50
CP tiêu biểu:
QNS DBC KDC TAC VOC
Bất động sản
44
CP tiêu biểu:
NLG NTC NVL HLD HPX
Ô tô và phụ tùng
41
CP tiêu biểu:
SVC HAX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
39
CP tiêu biểu:
VTP TCL NCT VTO TYA
Hàng cá nhân & Gia dụng
33
CP tiêu biểu:
LIX GDT
Dầu khí
32
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
32
CP tiêu biểu:
BWE HND BTP VCW DDG
Bán lẻ
28
CP tiêu biểu:
DGW PET
Bảo hiểm
22
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
19
CP tiêu biểu: