Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

37%

Ngân hàng (23.3%)

7%

Bất động sản (22%)

55%

Thực phẩm và đồ uống (14.5%)

73%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

36%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

23%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

57%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

74%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

10%

Viễn thông (2.5%)

13%

Dầu khí (2.5%)

58%

Hóa chất (2.4%)

32%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

68%

Bán lẻ (1.2%)

8%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

15%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

27%

Y tế (1%)

78%

Truyền thông (0.6%)

80%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

17%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

37%

Truyền thông (0.6%)

80%

Y tế (1%)

78%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

74%

Thực phẩm và đồ uống (14.5%)

73%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

68%

Dầu khí (2.5%)

58%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

57%

Bất động sản (22%)

55%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

36%

Hóa chất (2.4%)

32%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

27%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

23%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

17%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

15%

Bảo hiểm (1.4%)

13%

Viễn thông (2.5%)

13%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

10%

Bán lẻ (1.2%)

8%

Ngân hàng (23.3%)

7%
Truyền thông
76
CP tiêu biểu:
FOC
Tài nguyên Cơ bản
73
CP tiêu biểu:
HPG HSG KSB
Công nghệ Thông tin
68
CP tiêu biểu:
SAM
Viễn thông
67
CP tiêu biểu:
FOX
Ngân hàng
64
CP tiêu biểu:
VIB STB VCB LPB NVB
Xây dựng và Vật liệu
60
CP tiêu biểu:
BMP CTD CTR GAB VGC
Y tế
58
CP tiêu biểu:
IMP PME DHT DP3 OPC
Dịch vụ tài chính
57
CP tiêu biểu:
FIT BCG SHS
Thực phẩm và đồ uống
56
CP tiêu biểu:
QNS DBC VNM KDC TAC
Hóa chất
56
CP tiêu biểu:
DGC PHR PLC DCM
Bất động sản
50
CP tiêu biểu:
VHM NLG NTC HLD KDH
Ô tô và phụ tùng
40
CP tiêu biểu:
SVC HAX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
39
CP tiêu biểu:
VTP NCT TCL VTO TYA
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
37
CP tiêu biểu:
HND BWE BTP VCW DDG
Dầu khí
36
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
35
CP tiêu biểu:
LIX GDT
Bán lẻ
34
CP tiêu biểu:
PET DGW
Bảo hiểm
24
CP tiêu biểu:
ABI
Du lịch và Giải trí
19
CP tiêu biểu: