Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

55%

Ngân hàng (23.4%)

47%

Bất động sản (21.7%)

50%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

78%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

73%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

73%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

77%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Viễn thông (2.5%)

87%

Dầu khí (2.5%)

58%

Hóa chất (2.4%)

85%

Bảo hiểm (1.4%)

9%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Bán lẻ (1.2%)

9%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

31%

Y tế (1%)

68%

Truyền thông (0.6%)

20%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

77%

VN30 (100%)

55%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Viễn thông (2.5%)

87%

Hóa chất (2.4%)

85%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

78%

Tài nguyên Cơ bản (3.3%)

77%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

77%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

73%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

73%

Y tế (1%)

68%

Dầu khí (2.5%)

58%

Bất động sản (21.7%)

50%

Ngân hàng (23.4%)

47%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

46%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

31%

Truyền thông (0.6%)

20%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

12%

Bảo hiểm (1.4%)

9%

Bán lẻ (1.2%)

9%
Công nghệ Thông tin
76
CP tiêu biểu:
FPT SAM
Tài nguyên Cơ bản
73
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC KSB
Ngân hàng
63
CP tiêu biểu:
VIB CTG HDB STB VCB
Dịch vụ tài chính
63
CP tiêu biểu:
SHS FIT BCG IBC
Viễn thông
61
CP tiêu biểu:
Xây dựng và Vật liệu
61
CP tiêu biểu:
BMP PC1 CTR LCG GAB
Truyền thông
59
CP tiêu biểu:
FOC
Y tế
58
CP tiêu biểu:
IMP DHT PME OPC DP3
Hóa chất
58
CP tiêu biểu:
DGC PHR DPR DCM PLC
Thực phẩm và đồ uống
53
CP tiêu biểu:
DBC KDC QNS TAC VCF
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
HAX SVC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
46
CP tiêu biểu:
BWE BTP HND NT2
Bất động sản
45
CP tiêu biểu:
NLG NTC HLD KDH LHG
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
42
CP tiêu biểu:
REE TCL VTP CAV NCT
Hàng cá nhân & Gia dụng
34
CP tiêu biểu:
TLG RAL GDT LIX HTG
Dầu khí
32
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
29
CP tiêu biểu:
DGW PET
Bảo hiểm
22
CP tiêu biểu:
ABI
Du lịch và Giải trí
19
CP tiêu biểu:
VNS