Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

48%

Ngân hàng (23.3%)

48%

Bất động sản (22.1%)

52%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

67%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

45%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

81%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

54%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

80%

Du lịch và Giải trí (2.7%)

3%

Viễn thông (2.5%)

0%

Dầu khí (2.4%)

70%

Hóa chất (2.3%)

26%

Bảo hiểm (1.4%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

27%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

96%

Bán lẻ (1.2%)

11%

Y tế (1.1%)

72%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

27%

Truyền thông (0.6%)

84%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

36%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

48%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

96%

Bảo hiểm (1.4%)

91%

Truyền thông (0.6%)

84%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7%)

81%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

80%

Y tế (1.1%)

72%

Dầu khí (2.4%)

70%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

67%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

54%

Bất động sản (22.1%)

52%

Ngân hàng (23.3%)

48%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

45%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

36%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

27%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

27%

Hóa chất (2.3%)

26%

Bán lẻ (1.2%)

11%

Du lịch và Giải trí (2.7%)

3%

Viễn thông (2.5%)

0%
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
HPG HSG KSB DHC
Công nghệ Thông tin
68
CP tiêu biểu:
Truyền thông
66
CP tiêu biểu:
Y tế
66
CP tiêu biểu:
DHG PME DP3 OPC
Xây dựng và Vật liệu
56
CP tiêu biểu:
BMP CVT LCG THG CTR
Ngân hàng
52
CP tiêu biểu:
HDB VIB LPB
Thực phẩm và đồ uống
50
CP tiêu biểu:
DBC QNS MCH KDC SEA
Ô tô và phụ tùng
49
CP tiêu biểu:
HHS SVC
Hóa chất
47
CP tiêu biểu:
DGC TRC PLC NHH DPR
Bất động sản
45
CP tiêu biểu:
NVL NLG NTC PDR KDH
Dịch vụ tài chính
45
CP tiêu biểu:
BCG OGC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
44
CP tiêu biểu:
BWE NT2 PGC DDG HND
Viễn thông
41
CP tiêu biểu:
FOX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
38
CP tiêu biểu:
REE VSC TCL DVP HAH
Hàng cá nhân & Gia dụng
31
CP tiêu biểu:
TCM GIL RAL NET GDT
Bảo hiểm
29
CP tiêu biểu:
PGI
Dầu khí
26
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
24
CP tiêu biểu:
DGW PET
Du lịch và Giải trí
10
CP tiêu biểu: