Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

65%

Ngân hàng (23.6%)

69%

Bất động sản (21.9%)

52%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

76%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.8%)

24%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

83%

Xây dựng và Vật liệu (3.7%)

73%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

83%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

36%

Viễn thông (2.5%)

100%

Dầu khí (2.5%)

79%

Hóa chất (2.3%)

40%

Bảo hiểm (1.3%)

78%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

46%

Bán lẻ (1.2%)

94%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Y tế (1.1%)

85%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

77%

Truyền thông (0.6%)

6%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

30%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

65%

Viễn thông (2.5%)

100%

Bán lẻ (1.2%)

94%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Y tế (1.1%)

85%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

83%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

83%

Dầu khí (2.5%)

79%

Bảo hiểm (1.3%)

78%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

77%

Thực phẩm và đồ uống (14.7%)

76%

Xây dựng và Vật liệu (3.7%)

73%

Ngân hàng (23.6%)

69%

Bất động sản (21.9%)

52%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

46%

Hóa chất (2.3%)

40%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

36%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

30%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.8%)

24%

Truyền thông (0.6%)

6%
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
HPG KSB HSG DHC
Công nghệ Thông tin
69
CP tiêu biểu:
FPT
Y tế
66
CP tiêu biểu:
DHG OPC IMP DP3 DVN
Xây dựng và Vật liệu
59
CP tiêu biểu:
CVT PC1 BMP THG LCG
Ngân hàng
57
CP tiêu biểu:
HDB ACB VIB CTG LPB
Truyền thông
55
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
52
CP tiêu biểu:
DBC QNS MCH KDC SEA
Dịch vụ tài chính
49
CP tiêu biểu:
BCG SHS
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
48
CP tiêu biểu:
BWE NT2 BTP PGC DDG
Ô tô và phụ tùng
43
CP tiêu biểu:
SVC HHS
Hóa chất
43
CP tiêu biểu:
DGC NHH DCM PLC
Bất động sản
42
CP tiêu biểu:
NLG NVL NTC PDR HDC
Bán lẻ
37
CP tiêu biểu:
DGW PET
Viễn thông
36
CP tiêu biểu:
FOX
Dầu khí
34
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
34
CP tiêu biểu:
TCM GIL RAL NET LIX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
34
CP tiêu biểu:
REE TCL VSC DVP GEX
Bảo hiểm
26
CP tiêu biểu:
PGI
Du lịch và Giải trí
13
CP tiêu biểu: