Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

69%

Ngân hàng (21.9%)

82%

Bất động sản (13.8%)

45%

Thực phẩm và đồ uống (13.4%)

32%

Bảo hiểm (8.2%)

97%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.7%)

61%

Xây dựng và Vật liệu (5.7%)

44%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (4.9%)

66%

Hàng cá nhân & Gia dụng (4.5%)

42%

Hóa chất (3.3%)

82%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

1%

Công nghệ Thông tin (2.7%)

89%

Y tế (2.6%)

83%

Dịch vụ tài chính (2.4%)

55%

Tài nguyên Cơ bản (1.8%)

59%

Bán lẻ (1.7%)

7%

Dầu khí (1%)

26%

Truyền thông (0.8%)

80%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

35%

Viễn thông (0.1%)

25%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

69%

Bảo hiểm (8.2%)

97%

Công nghệ Thông tin (2.7%)

89%

Y tế (2.6%)

83%

Hóa chất (3.3%)

82%

Ngân hàng (21.9%)

82%

Truyền thông (0.8%)

80%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (4.9%)

66%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.7%)

61%

Tài nguyên Cơ bản (1.8%)

59%

Dịch vụ tài chính (2.4%)

55%

Bất động sản (13.8%)

45%

Xây dựng và Vật liệu (5.7%)

44%

Hàng cá nhân & Gia dụng (4.5%)

42%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

35%

Thực phẩm và đồ uống (13.4%)

32%

Dầu khí (1%)

26%

Viễn thông (0.1%)

25%

Bán lẻ (1.7%)

7%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

1%
Tài nguyên Cơ bản
68
CP tiêu biểu:
HPG DHC KSB HAP MTA
Y tế
68
CP tiêu biểu:
DHG OPC PME DP3
Công nghệ Thông tin
64
CP tiêu biểu:
FPT
Ngân hàng
62
CP tiêu biểu:
LPB HDB CTG VIB ACB
Hóa chất
60
CP tiêu biểu:
DGC PGN TRC PLC
Xây dựng và Vật liệu
59
CP tiêu biểu:
CVT CTR THG LCG C4G
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
59
CP tiêu biểu:
NT2 NCP PGC DDG TBC
Thực phẩm và đồ uống
56
CP tiêu biểu:
QNS MCH DBC TAC KDC
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
56
CP tiêu biểu:
REE TCL VSC GEX DVP
Bất động sản
54
CP tiêu biểu:
NLG IDC NTC NVL VRG
Dịch vụ tài chính
49
CP tiêu biểu:
BCG VIX SHS
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
HHS
Truyền thông
42
CP tiêu biểu:
Viễn thông
40
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
28
CP tiêu biểu:
TCM RAL NET GDT SHE
Dầu khí
23
CP tiêu biểu:
Bán lẻ
22
CP tiêu biểu:
DGW
Bảo hiểm
21
CP tiêu biểu:
ABI
Du lịch và Giải trí
12
CP tiêu biểu: