Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

79%

Ngân hàng (23.4%)

66%

Bất động sản (21.6%)

67%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

80%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

91%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

35%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

71%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

88%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

98%

Dầu khí (2.5%)

100%

Hóa chất (2.5%)

85%

Viễn thông (2.3%)

14%

Bảo hiểm (1.4%)

84%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Bán lẻ (1.3%)

92%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Y tế (1.1%)

82%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

85%

Truyền thông (0.6%)

12%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

35%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

79%

Dầu khí (2.5%)

100%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

98%

Bán lẻ (1.3%)

92%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.9%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

88%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Hóa chất (2.5%)

85%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

85%

Bảo hiểm (1.4%)

84%

Y tế (1.1%)

82%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

80%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

71%

Bất động sản (21.6%)

67%

Ngân hàng (23.4%)

66%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.8%)

35%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

35%

Viễn thông (2.3%)

14%

Truyền thông (0.6%)

12%
Công nghệ Thông tin
81
CP tiêu biểu:
FPT
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
HPG KSB HSG DHC NKG
Y tế
67
CP tiêu biểu:
PME IMP DP3 DHG
Hóa chất
65
CP tiêu biểu:
DGC DCM DPM PLC CSV
Xây dựng và Vật liệu
64
CP tiêu biểu:
BMP PC1 CVT THG DHA
Dịch vụ tài chính
63
CP tiêu biểu:
VCI SHS BCG BVS
Bán lẻ
63
CP tiêu biểu:
DGW PET
Ngân hàng
61
CP tiêu biểu:
ACB CTG VIB LPB SHB
Thực phẩm và đồ uống
55
CP tiêu biểu:
DBC VHC VNM KDC ASM
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
51
CP tiêu biểu:
REE VSC GMD TCL DVP
Ô tô và phụ tùng
47
CP tiêu biểu:
HHS DRC
Dầu khí
42
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
41
CP tiêu biểu:
RAL GIL LIX GDT
Bất động sản
41
CP tiêu biểu:
NLG CRE HDG D2D NVL
Viễn thông
36
CP tiêu biểu:
FOX
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
36
CP tiêu biểu:
HND NT2 HJS TMP PGC
Bảo hiểm
29
CP tiêu biểu:
BMI
Truyền thông
29
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
29
CP tiêu biểu: