Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

100%

Ngân hàng (23.2%)

100%

Bất động sản (21.1%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

98%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

78%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.4%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (4.3%)

97%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

83%

Hóa chất (3.6%)

99%

Viễn thông (2.7%)

100%

Dầu khí (2.6%)

100%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

96%

Dịch vụ tài chính (2%)

97%

Bảo hiểm (1.4%)

100%

Bán lẻ (1.3%)

99%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

99%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

97%

Y tế (0.9%)

82%

Truyền thông (0.4%)

86%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

100%

VN30 (100%)

100%

Bảo hiểm (1.4%)

100%

Ngân hàng (23.2%)

100%

Dầu khí (2.6%)

100%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

100%

Viễn thông (2.7%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

99%

Hóa chất (3.6%)

99%

Bán lẻ (1.3%)

99%

Bất động sản (21.1%)

98%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

98%

Tài nguyên Cơ bản (4.3%)

97%

Dịch vụ tài chính (2%)

97%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

97%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

96%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.4%)

91%

Truyền thông (0.4%)

86%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

83%

Y tế (0.9%)

82%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

78%
Dịch vụ tài chính
90
CP tiêu biểu:
HCM SSI VND VCI SHS
Viễn thông
88
CP tiêu biểu:
FOX VGI
Tài nguyên Cơ bản
86
CP tiêu biểu:
HPG HSG KSB DHC NKG
Hóa chất
85
CP tiêu biểu:
DGC PHR DCM GVR DPR
Công nghệ Thông tin
85
CP tiêu biểu:
FPT ICT ELC
Ngân hàng
77
CP tiêu biểu:
MBB CTG VIB VPB TCB
Bán lẻ
68
CP tiêu biểu:
PET DGW
Bảo hiểm
67
CP tiêu biểu:
PVI VNR
Ô tô và phụ tùng
67
CP tiêu biểu:
TCH HHS HAX
Dầu khí
67
CP tiêu biểu:
PVS PVD POS
Bất động sản
64
CP tiêu biểu:
NTC HDG LHG SIP NLG
Hàng cá nhân & Gia dụng
63
CP tiêu biểu:
TCM GIL TNG RAL VGT
Xây dựng và Vật liệu
62
CP tiêu biểu:
VCG NTP CTR LCG PC1
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
53
CP tiêu biểu:
REE VSC HAH PVT GMD
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
53
CP tiêu biểu:
POW DDG
Thực phẩm và đồ uống
51
CP tiêu biểu:
DBC ASM MCH KDC QNS
Y tế
50
CP tiêu biểu:
IMP DCL
Du lịch và Giải trí
47
CP tiêu biểu:
Truyền thông
20
CP tiêu biểu: