Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

72%

Ngân hàng (23.2%)

59%

Bất động sản (21.6%)

67%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

83%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

89%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

33%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

70%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

92%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

96%

Hóa chất (2.5%)

86%

Dầu khí (2.5%)

41%

Viễn thông (2.4%)

14%

Bảo hiểm (1.4%)

20%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Bán lẻ (1.3%)

94%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

93%

Y tế (1.1%)

64%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

84%

Truyền thông (0.6%)

11%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

41%

VN30 (100%)

72%

Du lịch và Giải trí (2.8%)

96%

Bán lẻ (1.3%)

94%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

93%

Tài nguyên Cơ bản (3.4%)

92%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

89%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

87%

Hóa chất (2.5%)

86%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

84%

Thực phẩm và đồ uống (14.6%)

83%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

70%

Bất động sản (21.6%)

67%

Y tế (1.1%)

64%

Ngân hàng (23.2%)

59%

Dầu khí (2.5%)

41%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

41%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

33%

Bảo hiểm (1.4%)

20%

Viễn thông (2.4%)

14%

Truyền thông (0.6%)

11%
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
HPG KSB DHC HSG NKG
Công nghệ Thông tin
76
CP tiêu biểu:
FPT
Hóa chất
67
CP tiêu biểu:
DGC DCM PLC CSV DPM
Y tế
66
CP tiêu biểu:
PME IMP DP3 DHG
Bán lẻ
64
CP tiêu biểu:
DGW PET
Xây dựng và Vật liệu
63
CP tiêu biểu:
BMP PC1 CVT LCG THG
Dịch vụ tài chính
60
CP tiêu biểu:
VCI SHS BCG BVS
Ngân hàng
56
CP tiêu biểu:
ACB VIB LPB SHB HDB
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
53
CP tiêu biểu:
REE GMD VSC TCL DVP
Thực phẩm và đồ uống
52
CP tiêu biểu:
KDC DBC VNM ASM QNS
Ô tô và phụ tùng
46
CP tiêu biểu:
HHS DRC
Hàng cá nhân & Gia dụng
42
CP tiêu biểu:
RAL GIL TCM LIX GDT
Bất động sản
40
CP tiêu biểu:
HDG NLG CRE D2D NVL
Dầu khí
40
CP tiêu biểu:
PVB
Viễn thông
37
CP tiêu biểu:
FOX
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
33
CP tiêu biểu:
NT2 HND HJS TMP GHC
Du lịch và Giải trí
29
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
27
CP tiêu biểu:
BMI
Truyền thông
27
CP tiêu biểu: