Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

92%

Ngân hàng (24.3%)

98%

Bất động sản (21.4%)

83%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

66%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

20%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

65%

Tài nguyên Cơ bản (3.7%)

89%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

51%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

52%

Hóa chất (2.5%)

69%

Viễn thông (2.4%)

100%

Dầu khí (2.4%)

1%

Bảo hiểm (1.4%)

80%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

79%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

87%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

77%

Y tế (1%)

38%

Truyền thông (0.5%)

4%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

28%

VN30 (100%)

92%

Viễn thông (2.4%)

100%

Ngân hàng (24.3%)

98%

Tài nguyên Cơ bản (3.7%)

89%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

87%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Bất động sản (21.4%)

83%

Bảo hiểm (1.4%)

80%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

79%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1%)

77%

Hóa chất (2.5%)

69%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

66%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

65%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

52%

Xây dựng và Vật liệu (3.6%)

51%

Y tế (1%)

38%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

28%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

20%

Truyền thông (0.5%)

4%

Dầu khí (2.4%)

1%
Tài nguyên Cơ bản
87
CP tiêu biểu:
HSG DHC HPG NKG KSB
Công nghệ Thông tin
83
CP tiêu biểu:
FPT
Ngân hàng
81
CP tiêu biểu:
VPB HDB MBB LPB STB
Bán lẻ
79
CP tiêu biểu:
MWG DGW
Dịch vụ tài chính
77
CP tiêu biểu:
SHS SSI VCI HCM VND
Hóa chất
75
CP tiêu biểu:
DGC DPM CSV DCM VFG
Thực phẩm và đồ uống
68
CP tiêu biểu:
VNM MCH ASM KDC MSN
Viễn thông
66
CP tiêu biểu:
FOX
Bất động sản
62
CP tiêu biểu:
NLG PDR HTN NTC CRE
Xây dựng và Vật liệu
61
CP tiêu biểu:
PC1 BMP CTR NTP VCS
Y tế
60
CP tiêu biểu:
PME DVN OPC
Hàng cá nhân & Gia dụng
59
CP tiêu biểu:
TCM GIL RAL NET GDT
Bảo hiểm
56
CP tiêu biểu:
BMI
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
48
CP tiêu biểu:
REE NCT VIP VSC WCS
Ô tô và phụ tùng
48
CP tiêu biểu:
HHS SVC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
39
CP tiêu biểu:
TMP TBC
Dầu khí
33
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
18
CP tiêu biểu:
Truyền thông
14
CP tiêu biểu: