Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

71%

Ngân hàng (24.5%)

97%

Bất động sản (21.1%)

53%

Thực phẩm và đồ uống (14.9%)

29%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

19%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

14%

Xây dựng và Vật liệu (3.7%)

53%

Tài nguyên Cơ bản (3.7%)

89%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

3%

Hóa chất (2.5%)

69%

Dầu khí (2.4%)

7%

Viễn thông (2.3%)

100%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

80%

Bảo hiểm (1.4%)

81%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

87%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

73%

Y tế (1%)

37%

Truyền thông (0.5%)

9%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

8%

VN30 (100%)

71%

Viễn thông (2.3%)

100%

Ngân hàng (24.5%)

97%

Tài nguyên Cơ bản (3.7%)

89%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

87%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Bảo hiểm (1.4%)

81%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

80%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

73%

Hóa chất (2.5%)

69%

Bất động sản (21.1%)

53%

Xây dựng và Vật liệu (3.7%)

53%

Y tế (1%)

37%

Thực phẩm và đồ uống (14.9%)

29%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

19%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

14%

Truyền thông (0.5%)

9%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

8%

Dầu khí (2.4%)

7%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

3%
Tài nguyên Cơ bản
85
CP tiêu biểu:
HSG HPG DHC NKG KSB
Công nghệ Thông tin
81
CP tiêu biểu:
FPT
Ngân hàng
78
CP tiêu biểu:
VPB HDB MBB TCB SHB
Dịch vụ tài chính
76
CP tiêu biểu:
SHS VND SSI VCI HCM
Bán lẻ
75
CP tiêu biểu:
MWG DGW
Hóa chất
74
CP tiêu biểu:
CSV DGC DPM LTG VFG
Thực phẩm và đồ uống
64
CP tiêu biểu:
VHC VNM MCH KDC ASM
Xây dựng và Vật liệu
61
CP tiêu biểu:
PC1 CTR VGC NTP VCS
Y tế
58
CP tiêu biểu:
PME DHT DVN
Hàng cá nhân & Gia dụng
57
CP tiêu biểu:
TCM GIL RAL CLC NET
Ô tô và phụ tùng
49
CP tiêu biểu:
HHS
Viễn thông
48
CP tiêu biểu:
FOX
Bất động sản
45
CP tiêu biểu:
NLG PDR NTC CRE SIP
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
45
CP tiêu biểu:
REE NCT VSC VIP WCS
Bảo hiểm
43
CP tiêu biểu:
BMI
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
33
CP tiêu biểu:
TMP TBC
Dầu khí
31
CP tiêu biểu:
Truyền thông
14
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
13
CP tiêu biểu: