Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

90%

Ngân hàng (23.8%)

97%

Bất động sản (21%)

91%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

82%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.7%)

94%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (4%)

94%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

88%

Hóa chất (2.9%)

88%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

98%

Viễn thông (2.4%)

100%

Dầu khí (2.3%)

100%

Bán lẻ (1.4%)

97%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

88%

Bảo hiểm (1.4%)

98%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

98%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

85%

Y tế (1%)

87%

Truyền thông (0.4%)

3%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

VN30 (100%)

90%

Dầu khí (2.3%)

100%

Viễn thông (2.4%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

98%

Bảo hiểm (1.4%)

98%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

98%

Ngân hàng (23.8%)

97%

Bán lẻ (1.4%)

97%

Tài nguyên Cơ bản (4%)

94%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.7%)

94%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

91%

Bất động sản (21%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

88%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

88%

Hóa chất (2.9%)

88%

Y tế (1%)

87%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

85%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

82%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

Truyền thông (0.4%)

3%
Tài nguyên Cơ bản
87
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC KSB NKG
Hóa chất
83
CP tiêu biểu:
DGC DPM CSV DPR DCM
Ngân hàng
81
CP tiêu biểu:
VIB HDB CTG ACB LPB
Công nghệ Thông tin
81
CP tiêu biểu:
FPT
Dịch vụ tài chính
78
CP tiêu biểu:
VCI SHS SSI VND HCM
Bán lẻ
76
CP tiêu biểu:
MWG DGW PET
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
70
CP tiêu biểu:
REE VSC PVT DVP VEA
Hàng cá nhân & Gia dụng
70
CP tiêu biểu:
PNJ RAL GIL TCM GDT
Xây dựng và Vật liệu
68
CP tiêu biểu:
VCG BMP NTP THG VCS
Viễn thông
68
CP tiêu biểu:
FOX
Thực phẩm và đồ uống
67
CP tiêu biểu:
VNM QNS VHC ASM FMC
Y tế
62
CP tiêu biểu:
IMP PME OPC TRA
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
62
CP tiêu biểu:
BWE TMP
Bất động sản
57
CP tiêu biểu:
NLG PDR DIG CRE NDN
Bảo hiểm
54
CP tiêu biểu:
BMI PTI MIG
Dầu khí
52
CP tiêu biểu:
POS
Du lịch và Giải trí
51
CP tiêu biểu:
Ô tô và phụ tùng
48
CP tiêu biểu:
DRC HHS
Truyền thông
9
CP tiêu biểu: