Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

81%

Ngân hàng (23.5%)

97%

Bất động sản (20.9%)

50%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

79%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.8%)

91%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

94%

Tài nguyên Cơ bản (4.1%)

95%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

88%

Hóa chất (2.9%)

88%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

96%

Viễn thông (2.4%)

100%

Dầu khí (2.4%)

100%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

94%

Bán lẻ (1.4%)

100%

Bảo hiểm (1.4%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

98%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

86%

Y tế (1%)

56%

Truyền thông (0.4%)

13%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

81%

Bảo hiểm (1.4%)

100%

Bán lẻ (1.4%)

100%

Dầu khí (2.4%)

100%

Viễn thông (2.4%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

98%

Ngân hàng (23.5%)

97%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

96%

Tài nguyên Cơ bản (4.1%)

95%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

94%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

94%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.8%)

91%

Xây dựng và Vật liệu (3.8%)

88%

Hóa chất (2.9%)

88%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

86%

Thực phẩm và đồ uống (14.8%)

79%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

71%

Y tế (1%)

56%

Bất động sản (20.9%)

50%

Truyền thông (0.4%)

13%
Tài nguyên Cơ bản
87
CP tiêu biểu:
HPG DHC HSG KSB NKG
Hóa chất
84
CP tiêu biểu:
DGC DPR LTG CSV PHR
Công nghệ Thông tin
84
CP tiêu biểu:
FPT
Dịch vụ tài chính
79
CP tiêu biểu:
SHS SSI VCI HCM VND
Ngân hàng
77
CP tiêu biểu:
VIB VPB LPB ACB CTG
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
75
CP tiêu biểu:
REE VSC VTP PVT NCT
Bán lẻ
74
CP tiêu biểu:
MWG DGW PET
Hàng cá nhân & Gia dụng
70
CP tiêu biểu:
RAL PNJ GIL LIX TCM
Xây dựng và Vật liệu
69
CP tiêu biểu:
VCG BMP PC1 NTP THG
Viễn thông
69
CP tiêu biểu:
FOX
Thực phẩm và đồ uống
68
CP tiêu biểu:
DBC VNM QNS VHC ASM
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
63
CP tiêu biểu:
GAS TMP
Y tế
60
CP tiêu biểu:
PME OPC TRA IMP DVN
Bảo hiểm
56
CP tiêu biểu:
BMI PTI MIG
Ô tô và phụ tùng
55
CP tiêu biểu:
HHS SVC
Dầu khí
54
CP tiêu biểu:
POS
Du lịch và Giải trí
54
CP tiêu biểu:
Bất động sản
53
CP tiêu biểu:
NLG PDR NDN DIG CRE
Truyền thông
13
CP tiêu biểu: