Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

47%

Ngân hàng (22.7%)

25%

Bất động sản (21.2%)

64%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

28%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.6%)

22%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.4%)

35%

Tài nguyên Cơ bản (4.2%)

22%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

50%

Hóa chất (3.7%)

84%

Viễn thông (2.9%)

89%

Dầu khí (2.5%)

41%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

62%

Dịch vụ tài chính (2%)

81%

Bảo hiểm (1.4%)

11%

Bán lẻ (1.3%)

11%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

44%

Y tế (0.9%)

19%

Truyền thông (0.4%)

18%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

86%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

47%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Viễn thông (2.9%)

89%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

86%

Hóa chất (3.7%)

84%

Dịch vụ tài chính (2%)

81%

Bất động sản (21.2%)

64%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

62%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

50%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

44%

Dầu khí (2.5%)

41%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.4%)

35%

Thực phẩm và đồ uống (13.5%)

28%

Ngân hàng (22.7%)

25%

Tài nguyên Cơ bản (4.2%)

22%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.6%)

22%

Y tế (0.9%)

19%

Truyền thông (0.4%)

18%

Bảo hiểm (1.4%)

11%

Bán lẻ (1.3%)

11%
Viễn thông
87
CP tiêu biểu:
FOX VGI
Dịch vụ tài chính
85
CP tiêu biểu:
VCI VND SSI SHS VIX
Hóa chất
83
CP tiêu biểu:
DGC GVR DCM NHH DPR
Tài nguyên Cơ bản
79
CP tiêu biểu:
HSG DHC HPG NKG SMC
Công nghệ Thông tin
67
CP tiêu biểu:
Ngân hàng
60
CP tiêu biểu:
TPB VIB VPB LPB TCB
Ô tô và phụ tùng
60
CP tiêu biểu:
HHS
Xây dựng và Vật liệu
57
CP tiêu biểu:
VCG CTR THG DTD LCG
Hàng cá nhân & Gia dụng
56
CP tiêu biểu:
TCM GIL TNG RAL VGT
Bất động sản
53
CP tiêu biểu:
PDR HDG NTC SIP IJC
Dầu khí
48
CP tiêu biểu:
PVD
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
48
CP tiêu biểu:
REE PVT PVP TMS HAH
Bảo hiểm
45
CP tiêu biểu:
MIG
Bán lẻ
44
CP tiêu biểu:
PET
Y tế
39
CP tiêu biểu:
DCL OPC
Thực phẩm và đồ uống
38
CP tiêu biểu:
ASM DBC KDC QNS VOC
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
38
CP tiêu biểu:
HND PGV
Du lịch và Giải trí
33
CP tiêu biểu:
Truyền thông
14
CP tiêu biểu: