Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

59%

Ngân hàng (22.8%)

57%

Bất động sản (21.4%)

26%

Thực phẩm và đồ uống (12.5%)

33%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

84%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

88%

Tài nguyên Cơ bản (4.7%)

96%

Xây dựng và Vật liệu (4%)

63%

Hóa chất (3.4%)

95%

Dầu khí (2.9%)

100%

Viễn thông (2.8%)

100%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

99%

Dịch vụ tài chính (1.9%)

89%

Bán lẻ (1.5%)

21%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

65%

Bảo hiểm (1.2%)

35%

Y tế (0.9%)

51%

Truyền thông (0.5%)

84%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

28%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

59%

Dầu khí (2.9%)

100%

Viễn thông (2.8%)

100%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

99%

Tài nguyên Cơ bản (4.7%)

96%

Hóa chất (3.4%)

95%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

91%

Dịch vụ tài chính (1.9%)

89%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.5%)

88%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.3%)

84%

Truyền thông (0.5%)

84%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

65%

Xây dựng và Vật liệu (4%)

63%

Ngân hàng (22.8%)

57%

Y tế (0.9%)

51%

Bảo hiểm (1.2%)

35%

Thực phẩm và đồ uống (12.5%)

33%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

28%

Bất động sản (21.4%)

26%

Bán lẻ (1.5%)

21%
Tài nguyên Cơ bản
81
CP tiêu biểu:
HSG HPG DHC NKG SMC
Công nghệ Thông tin
79
CP tiêu biểu:
FPT
Dầu khí
76
CP tiêu biểu:
PVD PVS POS
Viễn thông
75
CP tiêu biểu:
FOX VGI
Dịch vụ tài chính
72
CP tiêu biểu:
SHS VIX TVS AGR SSI
Hóa chất
71
CP tiêu biểu:
DGC DCM LTG DPM
Hàng cá nhân & Gia dụng
63
CP tiêu biểu:
TCM GIL RAL TNG STK
Xây dựng và Vật liệu
59
CP tiêu biểu:
CTR PTB THG VCG DHA
Bán lẻ
58
CP tiêu biểu:
DGW PET ABS
Ngân hàng
53
CP tiêu biểu:
TCB VIB VPB LPB CTG
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
52
CP tiêu biểu:
HND SEB VCW
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
50
CP tiêu biểu:
PVT TMS PVP NCT VSC
Du lịch và Giải trí
48
CP tiêu biểu:
Truyền thông
44
CP tiêu biểu:
Bất động sản
43
CP tiêu biểu:
HDG NVL PDR SIP AGG
Ô tô và phụ tùng
39
CP tiêu biểu:
HAX
Y tế
38
CP tiêu biểu:
IMP DP3
Thực phẩm và đồ uống
29
CP tiêu biểu:
KDC APF SLS MPC TAC
Bảo hiểm
24
CP tiêu biểu:
PTI MIG